Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

Št. 3520-25/2020 Ob-2136/20, Stran 1152
Popravek 
V besedilu Javnega razpisa za sofinanciranje obnove stavb (sklop I) in obnove sakralne dediščine (sklop II) v Mestni občini Celje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58 z dne 24. 4. 2020, št. 2008196, Ob-1887/20, se popravi besedilo javnega razpisa v 2.2. točki, v 4. točki in v 3. točki na obrazcu 1/II, in sicer tako, da se popravljene točke in obrazec glasijo:
2.2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove razglašenih kulturnih spomenikov s področja sakralne dediščine v Mestni občini Celje, ki so v lasti ali so-lasti fizičnih oseb, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.
Namen javnega razpisa je trajnostna in celovita prenova notranjščine in zunanjega dela razglašenih sakralnih spomenikov.
Upravičeni stroški obnove sakralne dediščine, ki vključujejo DDV, so:
– obnova ali popravilo strehe in/ali elementov strehe (skladno s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– obnova fasade in elementov fasade (skladno s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS), kar zajema tudi popravilo ali nabavo in vgradnjo elementov fasade,
– obnova notranjščine in zunanjega objekta (skladno s kulturno varstvenimi pogoji ter soglasjem ZVKDS),
– obnova poslikav,
– osvetlitev in električna napeljava,
– menjava dotrajanih elementov strojnih inštalacij,
– menjava opreme,
– menjava stavbnega pohištva,
– ureditev gradbišča in postavitev odra,
– čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse,
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
4. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za sklop II
a. Obnova sakralne dediščine
Predmet obnove, najvišje možno število točk pri tem merilu skupaj = 60 točk
– obnova zunanjščine ali nadaljevanje že začete obnove zunanjščine po letu 2019, kot zaključek celote
30 točk
– nadaljevanje že začete obnove notranjščine po letu 2019, kot zaključek celote
20 točk
– splošna obnova notranjščine objekta 
10 točk
b. Sakralna dediščina, ki se še ni prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje:
– še ne oddana prijava 
50 točk
– že oddana prijava v preteklih letih brez dodeljenih sredstev
40 točk
– že oddana prijava v preteklih letih z dodeljenimi sredstvi
30 točk
c. Starost 
– starejša od 400 let
30 točk
– starejša od 200 let
20 točk
– starejša od 50 let
10 točk
Obrazec 1/II
3. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
d. Obnova sakralne dediščine
Predmet obnove, najvišje možno število točk pri tem merilu skupaj = 60 točk
– obnova zunanjščine ali nadaljevanje že začete obnove zunanjščine po letu 2019, kot zaključek celote
30 točk
– nadaljevanje že začete obnove notranjščine po letu 2019, kot zaključek celote
20 točk
– splošna obnova notranjščine objekta 
10 točk
e. Sakralna dediščina, ki se še ni prijavila na ta program sofinanciranja od leta 2014 dalje:
– še ne oddana prijava 
50 točk
– že oddana prijava v preteklih letih brez dodeljenih sredstev
40 točk
– že oddana prijava v preteklih letih z dodeljenimi sredstvi
30 točk
f. Starost 
– starejša od 400 let
30 točk
– starejša od 200 let
20 točk
– starejša od 50 let
10 točk
Druge točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Mestna občina Celje