Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

Ob-2150/20, Stran 1151
Na podlagi 135. in 136. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20) in v skladu s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 510-2/2020-28 z dne 1. 6. 2020, objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
spremembe 
Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023
V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se v točki:
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
– besedilo »11. junija« nadomesti z besedilom »31. julija«,
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa
– v zadnjem odstavku besedilo »11. junija« povsod nadomesti z besedilom »31. julija«,
10. Datum odpiranja prijav
– besedilo »16. junija« nadomesti z besedilom »5. avgusta«.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije