Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

D 369/2019 Os-1620/20, Stran 1077
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Gorkič Radivoju, pok. Jožefa, roj. 4. 8. 1921, 27 Dixmude Granville N.S.W., Sydney, Avstralija, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča opr. št. IN 54/2018 z dne 2. 4. 2019, kot datum smrti pa se šteje 21. 11. 2009.
Kot zakoniti dediči pridejo po zapustniku v poštev zap. vdova Jolanda in zap. otroci Nada, Rene, Mary in David Gorkič, katerih prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču tudi niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 2. 2020

AAA Zlata odličnost