Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

N 496/2019 Os-1970/20, Stran 1076
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagatelja Mitja Bandelj, Ulica bratov Učakar 80, Ljubljana, teče nepravdni postopek za amortizacijo listine – sledečega zemljiškega pisma:
»Zemljiško pismo št. 243/2013, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Ljubljani, v katerem je navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. Dn 116995/2013 z dne 18. 7. 2013, to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): Mirko Bandelj, EMŠO 1109958500446, Ulica bratov Učakar 80, 1000 Ljubljana, in Stanislava Bandelj Držaj, EMŠO 1905961505174, Ulica bratov Učakar 80, 1000 Ljubljana, da se to zemljiško pismo prenaša po odredbi, da je zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine – imetnika osnovnega pravnega položaja, pri katerem je vknjižen zemljiški dolg z ID 15789615 in iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do skupne višine terjatve 300.000,00 EUR ob zapadlosti te terjatve 30. 5. 2013 ter da je to zemljiško pismo izvršilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz vrednosti navedene nepremičnine. Navedeno zemljiško pismo je bilo izstavljeno 28. 8. 2013 pri zemljiškoknjižnem sodišču Okrajnega sodišča v Ljubljani, na njem je pečat zemljiškoknjižnega sodišča in podpis zemljiškoknjižne sodniške pomočnice Urške Piskar.«
Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave tega oklica v Uradnem listu RS (priglasitveni rok): (1) tisti, ki ima listino, katere amortizacija je predlagana, v rokah, listino predloži sodišču, (2) tisti, ki je upravičenec iz listine, katera amortizacija je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in (3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev (amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor.
Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortizacija je predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem roku ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2020

AAA Zlata odličnost