Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Ob-1967/20, Stran 1070
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na podlagi sklepa, sprejetega na svoji 7. korespondenčni seji, dne 6. 5. 2020, razpisuje prosto delovno mesto
strokovni vodja (m/ž)
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A),
– pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi s Svetom doma za opravljanje dela s polnim delovnim časom, za mandatno dobo petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepis v zaprti kuverti na naslov: Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva ul. 1, 2319 Poljčane, z oznako »Svet doma – za razpis«, s pripisom »Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane 

AAA Zlata odličnost