Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2020 z dne 15. 5. 2020

Kazalo

Ob-1959/20, Stran 1069
Svet Socialno varstvenega zavoda Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi sklepa 5. korespondenčne seje sveta zavoda z dne 6. 5. 2020 in v skladu s 45. in 46. členom Statuta SVZ Hrastovec, razpisuje prosto delovno mesto
strokovni vodja (m/ž)
Na to delovno mesto je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), in sicer:
– strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
– pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu.
Od kandidatov pričakujemo organizacijske in vodstvene sposobnosti ter poznavanje dela z računalnikom.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi s svetom zavoda za opravljanje dela s polnim delovnim časom, za mandatno dobo petih let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepis najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, z oznako »Ne odpiraj – prijava za razpis za strokovnega vodjo«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet zavoda SVZ Hrastovec 

AAA Zlata odličnost