Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2020 z dne 17. 4. 2020

Kazalo

Št. 012-16/2020/19 Ob-1855/20, Stran 954
Na podlagi 9., 10. in 14. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 79/17) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
drugo spremembo 
javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije
Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 (v nadaljevanju: javni poziv), ki je bil v 6. točki prvič spremenjen že s Spremembo Javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/20 z dne 20. 3. 2020 (v nadaljevanju: prva sprememba javnega poziva), se v 6. točki ponovno spremeni tako, da se 6. točka na novo glasi:
»6. Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz druge in pete točke predložiti tudi najpomembnejše reference kandidata za člana Odbora.
Predlog za članstvo v Odboru predlagatelji posredujejo elektronsko. Elektronsko vlogo z navedbo zadeve »kandidati za člane Odbora za nagrade« pošlje na e-naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport gp.mizs@gov.si. Dokumenti v elektronski vlogi morajo biti ustrezno podpisani in poskenirani.
Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prejeti do vključno četrtka, 30. aprila 2020. Predlogi, ki ne prispejo pravočasno in ne bodo pravilno označeni, ne bodo upoštevani.«.
Pisne in elektronske vloge, ki so že bile na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovane na javni poziv oziroma prvo spremembo javnega poziva, bodo upoštevane pri obravnavi in jih ni potrebno pošiljati ponovno.«.
Ostalo besedilo javnega poziva ostaja nespremenjeno.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost