Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

I D 1427/2017 Os-1391/20, Stran 876
Pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani se vodi zapuščinski postopek po pok. Cesar Ivani, rojeni Zupančič, hčerki Lovrenca Zupančiča, rojeni dne 24. 5. 1927, EMŠO 2405927505107, umrli dne 29. 3. 2017, nazadnje stanujoči na naslovu Ulica Polonce Čude 7, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Po pokojni ni znanih podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Cesar Ivani obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo dedovanje omejeno zaradi predloga Mestne občine Ljubljana za omejitev dedovanja, preostalo premoženje, ki je predmet dedovanja, pa postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2020

AAA Zlata odličnost