Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

0865 In 1700/2014 Os-1650/20, Stran 874
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., matična št. 5063345000, davčna št. 80040306, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžnici Jerneji Dogandžić, EMŠO 0809979505780, Zone 56, P.O.BOX 39304, QA Doha, zaradi izterjave 10.231,30 EUR, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku in 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika dolžnici se postavi odvetnik mag. Rado Bohinc, Komenskega 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2020

AAA Zlata odličnost