Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

2874 Z 547/2019 Os-1340/20, Stran 874
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000 (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana), Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Vlasto Aleksandro Weiss, EMŠO 2206959505637, Lamutova ulica 2, Ljubljana - dostava, zaradi zavarovanja terjatve 7.386,40 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Bavcon Edvard, Savska cesta 3A, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
22. 1. 2020

AAA Zlata odličnost