Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

IV P 137/2019 Os-1495/20, Stran 874
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici svetnici Jasni Levc Uršič, v pravdni zadevi tožeče stranke Igorja Kerševan, Turistična ulica 8, Naklo, ki ga zastopa odvetniška pisarna Šlibar Mulej iz Kranja, zoper toženo stranko Julijo Kerševan, Rechnaja 14, Dnepropetrovsk, Ukrajina, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, postavilo toženi stranki Juliji Kerševan, neznano prebivališče (zadnje znano prebivališče: Rechnaja 14, Dnepropetrovsk, Ukrajina) začasno zastopnico: odvetnico mag. Barbaro Nastran, Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 1. 2020

AAA Zlata odličnost