Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

Št. 012-16/2020/8 Ob-1790/20, Stran 872
Na podlagi 9., 10. in 14. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 79/17) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
spremembo 
javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije
6. točka Javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: javni poziv), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020, se spremeni tako, da se glasi:
»6. Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz druge in pete točke predložiti tudi najpomembnejše reference kandidata za člana Odbora.
Predlog za članstvo v Odboru predlagatelji posredujejo pisno ali elektronsko. Pisni predlog predlagatelj pošlje na naslov: Republika Slovenija, MIZŠ, Sektor za znanost, Masarykova 16, Ljubljana, z oznako: »kandidati za člane Odbora za nagrade«. Elektronsko vlogo z navedbo zadeve »kandidati za člane Odbora za nagrade« pošlje na e-naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport gp.mizs@gov.si. Dokumenti v elektronski vlogi morajo biti ustrezno podpisani in poskenirani.
Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora MIZŠ prejeti do vključno petka, 17. aprila 2020. Predlogi, ki ne prispejo pravočasno in ne bodo pravilno označeni, ne bodo upoštevani.«.
Ostalo besedilo javnega poziva ostaja nespremenjeno.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost