Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

JN-0372/2020-S-NAR-STO Ob-1764/20, Stran 848
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembe in dopolnitve 
javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«
V javnem razpisu »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020 (Ob-1627/20), se dopolni in spremeni besedilo javnega razpisa, kot sledi:
1. Poglavje I.6 (Višina sredstev za sofinanciranje):
– besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 650.000,00 evrov.«
2. Poglavje I.7 (Obdobje sofinanciranja in Zahtevki za izplačilo):
– besedilo prve točke drugega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Rok: 4. 6. 2020, do 24. ure,«
3. Poglavje I.9 (Merila za ocenjevanje vlog):
– v celoti se črta merilo 3 »Promocija turističnih produktov zgolj izven glavne turistične sezone«, ki se nadomesti z besedilom, kot sledi:
3.
Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone
25
3.1
Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 60 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja
25
3.2
Promocija turističnih produktov izven glavne turistične sezone v deležu, ki je enak ali večji od 40 % vrednosti celotnih aktivnosti projekta prijavitelja, vendar manjši od 60 %
15
4. Poglavje I.13 (Roki in način prijave na javni razpis):
– besedilo prvega stavka prvega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi: »Roka za oddajo vlog sta: 15. 4. 2020, do 24. ure in 10. 6. 2020, do 24. ure.«
5. Poglavje I.18 (Razpisna dokumentacija in dodatne informacije):
– besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov:
– za prvi rok oddaje vlog najkasneje do 9. 4. 2020 do 12. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 5. 6. 2020 do 12. ure.«
– besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:
– za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 10. 4. 2020 do 24. ure in
– za drugi rok oddaje vlog najkasneje do 8. 6. 2020 do 24. ure.«
6. V ostalem ostane besedilo javnega razpisa v veljavi in nespremenjen.
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 

AAA Zlata odličnost