Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2020 z dne 20. 3. 2020

Kazalo

Št. 330-9/2020/7 Ob-1786/20, Stran 847
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– 34. člena, ter v zvezi z 9. členom in drugim odstavkom 13. člena Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 35/15; v nadaljnjem besedilu: uredba) in
– Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) objavlja
spremembo javnega razpisa za 2. ukrep:
Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020
1. V javnem razpisu za 2. ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2020 (Uradni list RS, št. 12/20; v nadaljnjem besedilu: javni razpis), se v poglavju »Osnovi podatki o javnem razpisu«, v vrstici »Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa« datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. aprila 2020«.
2. V javnem razpisu se v poglavju 8. »Rok in način prijave«, v točki 8.2. datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. aprila 2020«.
3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost