Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

D 389/2018 Os-1079/20, Stran 585
Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je pod opravilno številko D 389/2018 v teku zapuščinski postopek po pokojni Danijeli Mulec, rojeni 7. 6. 1977, umrli 15. 11. 2018, nazadnje stanujoči Cankarjeva ulica 8, Pragersko.
Ker so se zakoniti dediči (potomci zapustnice) odpovedali dedovanju po pokojni Danijeli Mulec, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, spletni strani naslovnega sodišča in v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo zglasil noben dedič, oziroma, če se bo zapuščini odpovedal začasni zastopnik dediča neznanega naslova Kapila Chaharja, bo sodišče odločilo, da postane dodatna zapuščina lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 9. 1. 2020