Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

I 345/2019 Os-1250/20, Stran 584
Okrajno sodišče v Murski Soboti je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, zoper dolžnika Domna Godvajs, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, zaradi izterjave 1.401,05 EUR s pp, dne 23. januarja 2020 sklenilo:
Dolžniku, sedaj neznanega prebivališča, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasna zastopnica odvetnica Simona Horvat iz Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 1. 2020