Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

VL 111137/2019 Os-1337/20, Stran 583
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje Gospodarsko interesno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga zastopa Simona Dolinar, Verovškova ulica 60B, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Romanu Štirn, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Kastelic Vinko – odvetnik, Rakovniška ulica 23, Ljubljana, zaradi izterjave 70.624,11 EUR, sklenilo:
Dolžniku Romanu Štirn, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Vinko Kastelic, Rakovniška ulica 23, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2020

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti