Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Ob-1424/20, Stran 570
Na podlagi 8. in 9. sklepa 5. seje Sveta zavoda Lesarske šole Maribor z dne 11. 2. 2020, Svet zavoda Lesarske šole Maribor (LŠ Maribor), Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, razpisuje delovni mesti
ravnatelja/ravnateljice
1. Srednje lesarske in gozdarske šole LŠ Maribor 2. Višje strokovne šole LŠ Maribor
Imenovani/-a ravnatelj/-ica Srednje lesarske in gozdarske šole bo hkrati opravljal/-a tudi funkcijo direktorja/direktorice LŠ Maribor v okviru istega mandata.
Kandidati/-ke morajo za imenovanje za funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/2012 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole. K vlogi morajo priložiti program vodenja šole kot organizacijske enote, kandidati/-ke za ravnatelja/-ico Srednje lesarske in gozdarske šole pa tudi program vodenja celotnega zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. september 2020.
Izbrana kandidata bosta imenovana za mandatno dobo 5 let. Če bo izbran/-a in imenovani/-a kandidat/-ka, ki ni za nedoločen čas zaposlen/-a na Lesarski šoli Maribor, bo pogodba o zposlitvi sklenjena za določen čas, to je čas trajanja mandata, in za polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (o izobrazbi, nazivu, pedagoško-andragoški izobrazbi in strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu oziroma nazivu predavatelja/-ice VSŠ, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ne smeta biti starejša od 30 dni, program vodenja šole in zavoda ter življenjepis) pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh od objave razpisa na naslov Svet zavoda Lesarske šole Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, s pripisom:
1. »Za razpis ravnatelja/-ice Srednje lesarske in gozdarske šole – ne odpiraj«
2. »Za razpis ravnatelja/-ice Višje strokovne šole – ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Lesarske šole Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti