Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Št. 3021-001/2019 Ob-1485/20, Stran 525
Sprememba 
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019:
I. Spremeni se besedilo 1.1 podpoglavja »Višina in vir sredstev« poglavja 1 javnega razpisa »Uvodna določila«, tako, da se skupni razpisani znesek spremeni na 1.288.374,00 EUR. Prav tako se na enak znesek spremeni znesek v tabeli.
II. Spremeni se besedilo 2.1 podpoglavja »Splošni pogoji« poglavja 2 javnega razpisa »Razpisni pogoji«, tako, da se za 22. točko doda besedilo, ki se glasi:
»23. Dolžniki Sklada in vlagatelji, pri katerih je Sklad zaradi nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let, niso upravičeni do spodbude. Nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in kršitve pogodbenih obveznosti, ki so razlog za odstop od pogodbe, so podrobneje opredeljene v osnutku pogodbe, ki je del javnega razpisa, kot npr. nenamenska poraba ali odtujitev javnih sredstev, posredovanje neresničnih podatkov za dodelitev sredstev ali pripravo pogodbe, neplačevanje obveznosti kljub izvedenemu postopku opominjanja in podobno.
24. Ob dodelitvi spodbude mora vlagatelj izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja in za to mora predložiti dokazila in pojasnila za zaprtje finančne konstrukcije.«
III. Spremeni se besedilo 4. točke podpoglavja 4.2 »Obravnava vloge« poglavja 4 javnega razpisa »Obravnava vloge«, tako, da se besedilo v tej točki glasi:
»Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.«
IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti