Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Št. 3310-48/2019 Ob-1497/20, Stran 503
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 16. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 2/20, v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
spremembo 1. javnega razpisa za podukrep 7.3
Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo
1. V 1. javnem razpisu za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo (Uradni list RS, št. 4/20 z dne 24. 1. 2020) se v poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, spremeni vrstica »Razpisana sredstva po sklopih« tako, da se glasi:
»
Razpisana sredstva po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 9.043.200 EUR.
Javni razpis je v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Uredbe strukturiran v tri sklope glede na statistične regije, in sicer:
Sklop A: Pomurska statistična regija skupno 1.966.800 EUR;
Sklop B: Podravska statistična regija skupno 5.533.200 EUR;
Sklop C: Koroška statistična regija skupno 1.543.200 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 6.782.400 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
– 2.260.800 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
Javna podpora znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in ob zaključku naložbe ne presega 1.200 evrov na posamezno belo liso, ki ji je hkrati omogočen dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtega komunikacijskega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po tem omrežju.
«. 
2. V Prilogi se v poglavju »A Seznam belih lis v pomurski statistični regiji« na koncu preglednice dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
HSMID
Občina 
(OB_UIME)
Naselje 
(NA_UIME)
Ulica 
(UL_UIME)
Hišna št. (HISNA_ST)
Št. gospodinjstev 
ST_GOSP
11578497
Apače
Apače
Apače
70
1
11579345
Apače
Apače
Apače
162
2
19138674
Apače
Apače
Apače
177
1
11584985
Apače
Črnci
Črnci
41
1
11585035
Apače
Črnci
Črnci
44B
2
11585051
Apače
Črnci
Črnci
45
2
11585060
Apače
Črnci
Črnci
46
3
11585116
Apače
Črnci
Črnci
51
1
11585124
Apače
Črnci
Črnci
52
1
11585175
Apače
Črnci
Črnci
56
2
11585183
Apače
Črnci
Črnci
57
4
16171441
Apače
Črnci
Črnci
44C
1
19126668
Apače
Črnci
Črnci
52A
1
19130142
Apače
Črnci
Črnci
45C
1
19131068
Apače
Črnci
Črnci
45B
1
19134164
Apače
Črnci
Črnci
44D
1
19137546
Apače
Črnci
Črnci
52B
1
19138186
Apače
Črnci
Črnci
53A
1
11586112
Apače
Drobtinci
Drobtinci
14
1
11586139
Apače
Drobtinci
Drobtinci
15
1
11586210
Apače
Drobtinci
Drobtinci
22
1
11586228
Apače
Drobtinci
Drobtinci
23
1
11586236
Apače
Drobtinci
Drobtinci
24
1
11586252
Apače
Drobtinci
Drobtinci
26
1
11586279
Apače
Drobtinci
Drobtinci
27A
4
11586287
Apače
Drobtinci
Drobtinci
27
1
11586295
Apače
Drobtinci
Drobtinci
28
1
11594387
Apače
Grabe
Grabe
5
1
11594395
Apače
Grabe
Grabe
6
1
11594417
Apače
Grabe
Grabe
8
1
11594441
Apače
Grabe
Grabe
12
2
11594468
Apače
Grabe
Grabe
14
1
11594484
Apače
Grabe
Grabe
17
1
11594492
Apače
Grabe
Grabe
18
2
11594522
Apače
Grabe
Grabe
25
1
11594549
Apače
Grabe
Grabe
26
2
11594557
Apače
Grabe
Grabe
29
3
11594573
Apače
Grabe
Grabe
32
1
11594603
Apače
Grabe
Grabe
35
1
11594646
Apače
Grabe
Grabe
41
1
11594654
Apače
Grabe
Grabe
42
1
11594719
Apače
Grabe
Grabe
48
1
11594735
Apače
Grabe
Grabe
51
1
16171549
Apače
Grabe
Grabe
19
1
16354899
Apače
Grabe
Grabe
4
1
16391069
Apače
Grabe
Grabe
14A
1
19125912
Apače
Grabe
Grabe
9A
1
19125971
Apače
Grabe
Grabe
36
1
19128954
Apače
Grabe
Grabe
38
1
19131394
Apače
Grabe
Grabe
30
1
19132374
Apače
Grabe
Grabe
3B
1
11600026
Apače
Janhova
Janhova
1A
1
11600069
Apače
Janhova
Janhova
3
1
11600077
Apače
Janhova
Janhova
5
1
11600085
Apače
Janhova
Janhova
6A
1
11600093
Apače
Janhova
Janhova
6
1
11600107
Apače
Janhova
Janhova
7
1
11600131
Apače
Janhova
Janhova
11
1
11600140
Apače
Janhova
Janhova
12
1
19131998
Apače
Janhova
Janhova
13
1
19133591
Apače
Janhova
Janhova
18
1
19133800
Apače
Janhova
Janhova
7A
1
19138224
Apače
Janhova
Janhova
16
1
11605508
Apače
Lešane
Lešane
1
1
11605559
Apače
Lešane
Lešane
5
1
11605575
Apače
Lešane
Lešane
7
2
11605656
Apače
Lešane
Lešane
15
1
11605664
Apače
Lešane
Lešane
16
1
11605702
Apače
Lešane
Lešane
20
1
11605737
Apače
Lešane
Lešane
22
1
11605761
Apače
Lešane
Lešane
24
1
11605770
Apače
Lešane
Lešane
25A
1
11605788
Apače
Lešane
Lešane
25
1
11605796
Apače
Lešane
Lešane
26
1
11605800
Apače
Lešane
Lešane
27
1
11605842
Apače
Lešane
Lešane
31
1
11605915
Apače
Lešane
Lešane
36
1
11605958
Apače
Lešane
Lešane
42
1
11605966
Apače
Lešane
Lešane
43
1
11605974
Apače
Lešane
Lešane
44
1
11605982
Apače
Lešane
Lešane
45A
2
11606008
Apače
Lešane
Lešane
45
1
11606016
Apače
Lešane
Lešane
46
1
11606024
Apače
Lešane
Lešane
47
1
11606059
Apače
Lešane
Lešane
49
1
11606067
Apače
Lešane
Lešane
50
2
16354996
Apače
Lešane
Lešane
51
1
19119831
Apače
Lešane
Lešane
52
1
19125050
Apače
Lešane
Lešane
45B
1
19126145
Apače
Lešane
Lešane
51A
1
19126595
Apače
Lešane
Lešane
43A
1
19126722
Apače
Lešane
Lešane
53
1
19128032
Apače
Lešane
Lešane
27A
1
19131335
Apače
Lešane
Lešane
17A
1
19131785
Apače
Lešane
Lešane
16A
1
19135578
Apače
Lešane
Lešane
7B
1
11609007
Apače
Mahovci
Mahovci
26
1
11609015
Apače
Mahovci
Mahovci
27
1
11611427
Apače
Nasova
Nasova
3
1
11611435
Apače
Nasova
Nasova
4
1
11611443
Apače
Nasova
Nasova
5A
1
11611451
Apače
Nasova
Nasova
5B
2
11611460
Apače
Nasova
Nasova
5
1
11611478
Apače
Nasova
Nasova
6
2
11611508
Apače
Nasova
Nasova
9
2
11611516
Apače
Nasova
Nasova
10
2
11611524
Apače
Nasova
Nasova
12
1
11611630
Apače
Nasova
Nasova
20
1
11611656
Apače
Nasova
Nasova
22
1
11611737
Apače
Nasova
Nasova
28
1
11611753
Apače
Nasova
Nasova
30
1
11611770
Apače
Nasova
Nasova
31
1
11611788
Apače
Nasova
Nasova
32
1
11611796
Apače
Nasova
Nasova
33
1
11611800
Apače
Nasova
Nasova
34
1
11611818
Apače
Nasova
Nasova
35
1
11611842
Apače
Nasova
Nasova
38
1
11611907
Apače
Nasova
Nasova
43
1
11611915
Apače
Nasova
Nasova
44
2
11611931
Apače
Nasova
Nasova
46
1
11611958
Apače
Nasova
Nasova
48
1
11611966
Apače
Nasova
Nasova
49
1
19129144
Apače
Nasova
Nasova
3A
2
19129233
Apače
Nasova
Nasova
52
1
19130096
Apače
Nasova
Nasova
42A
1
19131971
Apače
Nasova
Nasova
47A
1
19133214
Apače
Nasova
Nasova
18A
1
11613900
Apače
Novi Vrh
Novi Vrh
1
1
16391158
Apače
Novi Vrh
Novi Vrh
1B
1
19135306
Apače
Novi Vrh
Novi Vrh
1C
1
11617298
Apače
Plitvica
Plitvica
2
1
11617417
Apače
Plitvica
Plitvica
12
1
11617484
Apače
Plitvica
Plitvica
20
2
11617492
Apače
Plitvica
Plitvica
21
1
11617557
Apače
Plitvica
Plitvica
26
1
11617565
Apače
Plitvica
Plitvica
27
2
11617573
Apače
Plitvica
Plitvica
28
1
11617581
Apače
Plitvica
Plitvica
29
1
11617590
Apače
Plitvica
Plitvica
30
1
11617638
Apače
Plitvica
Plitvica
32
1
11617646
Apače
Plitvica
Plitvica
33
1
19125742
Apače
Plitvica
Plitvica
25A
1
19129535
Apače
Plitvica
Plitvica
11A
1
19133052
Apače
Plitvica
Plitvica
11B
1
11618901
Apače
Podgorje
Podgorje
27
1
11618910
Apače
Podgorje
Podgorje
28
1
19126307
Apače
Podgorje
Podgorje
26B
1
19128237
Apače
Podgorje
Podgorje
26C
1
19129047
Apače
Podgorje
Podgorje
26D
1
19129390
Apače
Podgorje
Podgorje
27B
1
11619657
Apače
Pogled
Pogled
4
1
11619673
Apače
Pogled
Pogled
6
1
11619681
Apače
Pogled
Pogled
7
1
11619720
Apače
Pogled
Pogled
12
1
11619835
Apače
Pogled
Pogled
21
1
19118312
Apače
Pogled
Pogled
8
1
19125556
Apače
Pogled
Pogled
7A
1
19130371
Apače
Pogled
Pogled
7B
1
19136345
Apače
Pogled
Pogled
14A
1
19136418
Apače
Pogled
Pogled
17A
1
11631908
Apače
Segovci
Segovci
40
2
11631916
Apače
Segovci
Segovci
41
3
11636217
Apače
Spodnje Konjišče
Spodnje Konjišče
7
1
11636225
Apače
Spodnje Konjišče
Spodnje Konjišče
8
1
11636233
Apače
Spodnje Konjišče
Spodnje Konjišče
9
1
11636250
Apače
Spodnje Konjišče
Spodnje Konjišče
13
2
11636268
Apače
Spodnje Konjišče
Spodnje Konjišče
14A
1
11636284
Apače
Spodnje Konjišče
Spodnje Konjišče
16
1
11636292
Apače
Spodnje Konjišče
Spodnje Konjišče
17
1
11636306
Apače
Spodnje Konjišče
Spodnje Konjišče
18
1
19131858
Apače
Stogovci
Stogovci
5A
1
19138283
Apače
Stogovci
Stogovci
48A
1
11642039
Apače
Vratja vas
Vratja vas
1
1
11642365
Apače
Vratja vas
Vratja vas
22
1
11642381
Apače
Vratja vas
Vratja vas
24
1
11642390
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
1
1
11642446
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
6
2
11642462
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
7
2
11642489
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
8A
1
11642497
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
8
1
11642519
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
9A
1
11642535
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
9
1
11642543
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
10
1
11642551
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
12
1
11642560
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
13
1
11642586
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
16
1
11642608
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
17
1
11642616
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
18A
1
11642624
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
18
1
11642659
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
20
1
11642667
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
22
1
19118231
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
31
1
19131017
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
39
1
19133290
Apače
Vratji Vrh
Vratji Vrh
21
1
11644562
Apače
Zgornje Konjišče
Zgornje Konjišče
16
2
11644589
Apače
Zgornje Konjišče
Zgornje Konjišče
17
1
11644597
Apače
Zgornje Konjišče
Zgornje Konjišče
18
1
11646450
Apače
Žepovci
Žepovci
89
1
11646468
Apače
Žepovci
Žepovci
90
1
11646476
Apače
Žepovci
Žepovci
91
1
11646492
Apače
Žepovci
Žepovci
93
1
11646506
Apače
Žepovci
Žepovci
94
2
11646514
Apače
Žepovci
Žepovci
95
1
11646522
Apače
Žepovci
Žepovci
96
1
11646549
Apače
Žepovci
Žepovci
97
1
11646565
Apače
Žepovci
Žepovci
99
1
11646573
Apače
Žepovci
Žepovci
100
2
11646603
Apače
Žepovci
Žepovci
103
2
11646620
Apače
Žepovci
Žepovci
105
1
11646638
Apače
Žepovci
Žepovci
106
1
11646646
Apače
Žepovci
Žepovci
107
1
11646654
Apače
Žepovci
Žepovci
108
1
11646689
Apače
Žepovci
Žepovci
110
1
11646697
Apače
Žepovci
Žepovci
111
2
11646719
Apače
Žepovci
Žepovci
112
1
11646727
Apače
Žepovci
Žepovci
113
1
11646743
Apače
Žepovci
Žepovci
115
1
11646751
Apače
Žepovci
Žepovci
116
1
11646786
Apače
Žepovci
Žepovci
119
1
11646808
Apače
Žepovci
Žepovci
122
2
11646816
Apače
Žepovci
Žepovci
123
1
19126226
Apače
Žepovci
Žepovci
123A
1
19131343
Apače
Žepovci
Žepovci
97A
1
19131432
Apače
Žepovci
Žepovci
90A
1
19137104
Apače
Žepovci
Žepovci
118A
1
19138631
Apače
Žepovci
Žepovci
95A
1
11647316
Apače
Žiberci
Žiberci
42
1
11647383
Apače
Žiberci
Žiberci
48
1
11647430
Apače
Žiberci
Žiberci
52A
1
11647456
Apače
Žiberci
Žiberci
53
2
11647472
Apače
Žiberci
Žiberci
56A
1
11647499
Apače
Žiberci
Žiberci
56
1
11647545
Apače
Žiberci
Žiberci
59A
1
11647553
Apače
Žiberci
Žiberci
59
3
19119483
Apače
Žiberci
Žiberci
48A
1
19125319
Apače
Žiberci
Žiberci
47A
1
19125777
Apače
Žiberci
Žiberci
45
1
19125963
Apače
Žiberci
Žiberci
42A
1
11579507
Gornja Radgona
Aženski Vrh
Aženski Vrh
14
1
11579582
Gornja Radgona
Aženski Vrh
Aženski Vrh
22A
2
19137376
Gornja Radgona
Aženski Vrh
Aženski Vrh
2A
1
19138445
Gornja Radgona
Aženski Vrh
Aženski Vrh
20
1
11594263
Gornja Radgona
Gornji Ivanjci
Gornji Ivanjci
17
1
11594271
Gornja Radgona
Gornji Ivanjci
Gornji Ivanjci
18
1
11594280
Gornja Radgona
Gornji Ivanjci
Gornji Ivanjci
19
1
11594298
Gornja Radgona
Gornji Ivanjci
Gornji Ivanjci
20
1
11594301
Gornja Radgona
Gornji Ivanjci
Gornji Ivanjci
21
3
11598200
Gornja Radgona
Ivanjski Vrh
Ivanjski Vrh
2
1
11598242
Gornja Radgona
Ivanjski Vrh
Ivanjski Vrh
5
1
11598340
Gornja Radgona
Ivanjski Vrh
Ivanjski Vrh
13B
2
11598358
Gornja Radgona
Ivanjski Vrh
Ivanjski Vrh
13C
1
11598366
Gornja Radgona
Ivanjski Vrh
Ivanjski Vrh
13
1
11598374
Gornja Radgona
Ivanjski Vrh
Ivanjski Vrh
14A
1
11598404
Gornja Radgona
Ivanjski Vrh
Ivanjski Vrh
15
1
11604064
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
2
2
11604102
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
5
1
11604137
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
7
1
11604145
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
8
1
11604447
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
33
1
11604455
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
34
1
11604463
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
35A
2
11604498
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
36
1
11604501
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
37A
3
11604510
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
37
1
11604528
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
38
1
11604544
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
40
1
11604552
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
41
1
11604579
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
42
2
19128806
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
14A
2
19137287
Gornja Radgona
Kunova
Kunova
14B
1
11605150
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
7
3
11605214
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
13A
1
11605222
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
13
1
11605249
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
14
1
11605257
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
15
1
11605273
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
17
1
11605290
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
18
1
11605311
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
20
2
11605320
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
21
1
11605362
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
24
1
11605397
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
25
1
11605419
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
26
1
11605427
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
27
2
19124762
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
19A
1
19126447
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
20A
1
19128245
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
10A
1
19128300
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
10B
1
19135837
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
17A
1
19136078
Gornja Radgona
Lastomerci
Lastomerci
10C
1
11606083
Gornja Radgona
Lokavci
Lokavci
2
1
11606091
Gornja Radgona
Lokavci
Lokavci
3
2
11606270
Gornja Radgona
Lokavci
Lokavci
14
1
16171298
Gornja Radgona
Lokavci
Lokavci
44A
1
19135284
Gornja Radgona
Lokavci
Lokavci
2A
1
11606679
Gornja Radgona
Lomanoše
Lomanoše
3
1
11607489
Gornja Radgona
Lomanoše
Lomanoše
51
3
19134091
Gornja Radgona
Lomanoše
Lomanoše
2A
1
11611982
Gornja Radgona
Negova
Negova
1
1
11612008
Gornja Radgona
Negova
Negova
2
1
11612024
Gornja Radgona
Negova
Negova
5
2
11612563
Gornja Radgona
Negova
Negova
57
1
11612580
Gornja Radgona
Negova
Negova
59
2
11612598
Gornja Radgona
Negova
Negova
60
1
11612610
Gornja Radgona
Negova
Negova
62
2
11618197
Gornja Radgona
Plitvički Vrh
Plitvički Vrh
51
2
11629229
Gornja Radgona
Radvenci
Radvenci
23
1
11629237
Gornja Radgona
Radvenci
Radvenci
24
3
11629300
Gornja Radgona
Radvenci
Radvenci
32
2
11630014
Gornja Radgona
Rodmošci
Rodmošci
18
1
11630049
Gornja Radgona
Rodmošci
Rodmošci
20
1
11630065
Gornja Radgona
Rodmošci
Rodmošci
22
1
11635555
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
53
2
11635733
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
67
1
11635741
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
68
1
11635768
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
70
2
11635792
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
72
1
11635873
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
78
2
11635920
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
82
1
11636071
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
95
1
11636128
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
98
1
19119947
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
78A
2
19134644
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
61A
1
19136027
Gornja Radgona
Spodnja Ščavnica
Spodnja Ščavnica
39A
1
11636314
Gornja Radgona
Spodnji Ivanjci
Spodnji Ivanjci
1
2
11636373
Gornja Radgona
Spodnji Ivanjci
Spodnji Ivanjci
3C
1
11636381
Gornja Radgona
Spodnji Ivanjci
Spodnji Ivanjci
3D
1
11636403
Gornja Radgona
Spodnji Ivanjci
Spodnji Ivanjci
3
1
11636411
Gornja Radgona
Spodnji Ivanjci
Spodnji Ivanjci
4
1
11636772
Gornja Radgona
Spodnji Ivanjci
Spodnji Ivanjci
31
1
11638163
Gornja Radgona
Stavešinci
Stavešinci
11
3
11638201
Gornja Radgona
Stavešinci
Stavešinci
15
1
11638210
Gornja Radgona
Stavešinci
Stavešinci
16
1
11638228
Gornja Radgona
Stavešinci
Stavešinci
17
1
19134628
Gornja Radgona
Stavešinci
Stavešinci
3B
1
11639003
Gornja Radgona
Stavešinski Vrh
Stavešinski Vrh
58
1
11642802
Gornja Radgona
Zagajski Vrh
Zagajski Vrh
2
1
11642837
Gornja Radgona
Zagajski Vrh
Zagajski Vrh
4
2
11642845
Gornja Radgona
Zagajski Vrh
Zagajski Vrh
5
3
11643132
Gornja Radgona
Zagajski Vrh
Zagajski Vrh
29
1
13492166
Gornji Petrovci
Kukeč
Kukeč
39
1
13604886
Grad
Vidonci
Vidonci
39
1
13594392
Kuzma
Trdkova
Trdkova
16
1
13594872
Kuzma
Trdkova
Trdkova
62
1
13486603
Moravske Toplice
Krnci
Krnci
5
1
19451607
Murska Sobota
Pušča
Ulica ob kapelici
51
1
13449520
Puconci
Dolina
Dolina
44
1
13493774
Puconci
Kuštanovci
Kuštanovci
11
1
13493782
Puconci
Kuštanovci
Kuštanovci
13
2
13493839
Puconci
Kuštanovci
Kuštanovci
16
1
«. 
V poglavju »B Seznam belih lis v podravski statistični regiji« se na koncu preglednice dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
HSMID
Občina 
(OB_UIME)
Naselje 
(NA_UIME)
Ulica 
(UL_UIME)
Hišna št. (HISNA_ST)
Št. gospodinjstev 
ST_GOSP
23990822
Benedikt
Ihova
Ihova
59A
1
12511523
Cerkvenjak
Andrenci
Andrenci
48
1
24287793
Cerkvenjak
Župetinci
Župetinci
28A
1
14228675
Majšperk
Naraplje
Naraplje
30
1
13965480
Ormož
Bresnica
Bresnica
77
2
13965498
Ormož
Bresnica
Bresnica
78
2
13967911
Ormož
Dobrava
Dobrava
21
1
13969876
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
1
2
13969884
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
2
2
13969892
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
3A
2
13969906
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
3B
1
13969914
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
3
2
13969957
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
6
3
13969965
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
7
2
13969973
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
8
1
13969981
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
9
1
13969990
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
10
1
13970009
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
11
2
13970017
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
12
1
13970025
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
13
1
13970033
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
14
1
13970050
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
16
1
13970076
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
18
1
13970084
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
19
1
13970114
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
22
1
13970190
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
29
1
13970203
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
30
1
13970254
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
35
1
13970319
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
39
1
13970343
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
42
1
13970351
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
43
1
13970360
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
44
2
13970378
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
45
1
13970386
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
46
1
13970394
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
47
1
13970408
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
48
2
13970416
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
49
1
13970424
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
50
1
13970432
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
51B
1
13970459
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
51
1
13970467
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
52
2
13970475
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
53
1
13970491
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
55
2
13970505
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
56
1
20883308
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
51A
3
20898178
Ormož
Gomila pri Kogu
Gomila pri Kogu
10A
1
13972753
Ormož
Hardek
Hardek
21
1
13973300
Ormož
Hermanci
Hermanci
1
1
13973318
Ormož
Hermanci
Hermanci
2A
1
13973326
Ormož
Hermanci
Hermanci
2
2
13973377
Ormož
Hermanci
Hermanci
6
2
13973385
Ormož
Hermanci
Hermanci
7
2
13973415
Ormož
Hermanci
Hermanci
9
3
13973423
Ormož
Hermanci
Hermanci
10
1
13973431
Ormož
Hermanci
Hermanci
11
2
13973458
Ormož
Hermanci
Hermanci
13
2
13973482
Ormož
Hermanci
Hermanci
16
1
13973504
Ormož
Hermanci
Hermanci
17
1
13973539
Ormož
Hermanci
Hermanci
19
1
13973547
Ormož
Hermanci
Hermanci
20
3
13973563
Ormož
Hermanci
Hermanci
22
2
13973571
Ormož
Hermanci
Hermanci
23
1
13973580
Ormož
Hermanci
Hermanci
24
1
13973652
Ormož
Hermanci
Hermanci
31
2
13973679
Ormož
Hermanci
Hermanci
32
2
13973687
Ormož
Hermanci
Hermanci
33
2
13973717
Ormož
Hermanci
Hermanci
36
2
13973733
Ormož
Hermanci
Hermanci
38
1
13973741
Ormož
Hermanci
Hermanci
39
1
13973750
Ormož
Hermanci
Hermanci
40
1
13973768
Ormož
Hermanci
Hermanci
41
3
13973776
Ormož
Hermanci
Hermanci
42
1
13973784
Ormož
Hermanci
Hermanci
43
1
13973865
Ormož
Hermanci
Hermanci
49
1
13973873
Ormož
Hermanci
Hermanci
50
1
13973881
Ormož
Hermanci
Hermanci
51
2
13973890
Ormož
Hermanci
Hermanci
52
1
13973920
Ormož
Hermanci
Hermanci
55
2
13973938
Ormož
Hermanci
Hermanci
56
1
16155403
Ormož
Hermanci
Hermanci
13A
2
20887770
Ormož
Hermanci
Hermanci
1A
1
13977119
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
2
1
13977127
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
3
1
13977135
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
4
1
13977143
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
5
2
13977151
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
6
1
13977160
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
7
1
13977178
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
8
1
13977186
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
9
1
13977194
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
10
1
13977208
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
11A
1
13977216
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
11
1
13977224
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
12
1
13977232
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
13
2
13977259
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
14
2
13977267
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
15
1
13977291
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
18
3
13977305
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
19
1
13977356
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
24
3
13977364
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
25
1
13977399
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
27
1
13977445
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
31
1
13977470
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
34
1
13977488
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
35
1
13977534
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
39
1
13977542
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
40
1
13977577
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
42A
1
13977585
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
42
1
13977607
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
44
3
13977631
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
47
2
13977658
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
49A
1
13977674
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
50
1
13977682
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
51
1
13977739
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
54A
1
13977747
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
54B
1
13977763
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
55
2
13977771
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
56
1
13977780
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
57
1
13977798
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
58
2
13977828
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
61
1
13977836
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
62
3
13977844
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
63
1
13977852
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
64
1
13977879
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
65
1
13977887
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
66
1
13977909
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
68
1
13977917
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
69
1
16371041
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
62A
1
16402184
Ormož
Jastrebci
Jastrebci
31A
1
13977950
Ormož
Kajžar
Kajžar
2
1
13977976
Ormož
Kajžar
Kajžar
4
1
13977984
Ormož
Kajžar
Kajžar
5
2
13978000
Ormož
Kajžar
Kajžar
7
1
13978093
Ormož
Kajžar
Kajžar
14
1
13978115
Ormož
Kajžar
Kajžar
16
1
13978123
Ormož
Kajžar
Kajžar
17
1
13978140
Ormož
Kajžar
Kajžar
18
1
13978158
Ormož
Kajžar
Kajžar
19
2
13978166
Ormož
Kajžar
Kajžar
20
3
13978174
Ormož
Kajžar
Kajžar
21
2
13978182
Ormož
Kajžar
Kajžar
22
1
13978204
Ormož
Kajžar
Kajžar
23
1
13978212
Ormož
Kajžar
Kajžar
24
1
13978239
Ormož
Kajžar
Kajžar
25
3
13978247
Ormož
Kajžar
Kajžar
26A
1
13978271
Ormož
Kajžar
Kajžar
27
1
13978280
Ormož
Kajžar
Kajžar
28
3
13978298
Ormož
Kajžar
Kajžar
29
1
13978344
Ormož
Kajžar
Kajžar
34
1
13978352
Ormož
Kajžar
Kajžar
35
2
13978379
Ormož
Kajžar
Kajžar
36
3
13978387
Ormož
Kajžar
Kajžar
37
2
13978409
Ormož
Kajžar
Kajžar
39
1
13978417
Ormož
Kajžar
Kajžar
40
1
13978522
Ormož
Kajžar
Kajžar
51
1
13978549
Ormož
Kajžar
Kajžar
52
2
13978565
Ormož
Kajžar
Kajžar
54
1
13978581
Ormož
Kajžar
Kajžar
56
1
13978603
Ormož
Kajžar
Kajžar
58
2
13978611
Ormož
Kajžar
Kajžar
59
1
13978620
Ormož
Kajžar
Kajžar
60
1
13978638
Ormož
Kajžar
Kajžar
61
1
13978654
Ormož
Kajžar
Kajžar
63
2
13978662
Ormož
Kajžar
Kajžar
64
1
13978689
Ormož
Kajžar
Kajžar
65
1
13978697
Ormož
Kajžar
Kajžar
66
2
20883367
Ormož
Kajžar
Kajžar
41A
1
20887699
Ormož
Kajžar
Kajžar
35A
1
20891050
Ormož
Kajžar
Kajžar
63A
1
20897813
Ormož
Kajžar
Kajžar
60A
1
13978743
Ormož
Kog
Kog
1
3
13978751
Ormož
Kog
Kog
2A
1
13978891
Ormož
Kog
Kog
14
2
13978921
Ormož
Kog
Kog
17
2
13978948
Ormož
Kog
Kog
19
2
13978956
Ormož
Kog
Kog
20
1
13978972
Ormož
Kog
Kog
22
1
13978999
Ormož
Kog
Kog
23
1
13979022
Ormož
Kog
Kog
25B
1
13979057
Ormož
Kog
Kog
26
1
13979103
Ormož
Kog
Kog
31
1
13979111
Ormož
Kog
Kog
32
1
13979120
Ormož
Kog
Kog
33
1
13979146
Ormož
Kog
Kog
35
1
13979162
Ormož
Kog
Kog
37
2
13979219
Ormož
Kog
Kog
40
1
13979227
Ormož
Kog
Kog
41
1
13979251
Ormož
Kog
Kog
44
1
13979260
Ormož
Kog
Kog
45
1
13979278
Ormož
Kog
Kog
46A
1
13979286
Ormož
Kog
Kog
46
1
13979316
Ormož
Kog
Kog
49
1
13979324
Ormož
Kog
Kog
50
1
13979367
Ormož
Kog
Kog
53
1
13979375
Ormož
Kog
Kog
54
1
13979383
Ormož
Kog
Kog
55
1
13979405
Ormož
Kog
Kog
57
1
13979413
Ormož
Kog
Kog
58
4
13979421
Ormož
Kog
Kog
59
1
13979448
Ormož
Kog
Kog
61
2
13979464
Ormož
Kog
Kog
63
3
13979472
Ormož
Kog
Kog
64
1
13979499
Ormož
Kog
Kog
65
1
13979537
Ormož
Kog
Kog
68
2
13979545
Ormož
Kog
Kog
69
1
13979553
Ormož
Kog
Kog
70
1
13979588
Ormož
Kog
Kog
72
1
13979600
Ormož
Kog
Kog
74
2
13979618
Ormož
Kog
Kog
75
2
13979626
Ormož
Kog
Kog
76
2
13979669
Ormož
Kog
Kog
79
1
13979677
Ormož
Kog
Kog
80
2
13979723
Ormož
Kog
Kog
85
1
13979731
Ormož
Kog
Kog
86
2
13979740
Ormož
Kog
Kog
87
1
13979774
Ormož
Kog
Kog
90
3
13979782
Ormož
Kog
Kog
91
2
13979812
Ormož
Kog
Kog
93
1
13979839
Ormož
Kog
Kog
94
1
13979847
Ormož
Kog
Kog
95A
1
13979855
Ormož
Kog
Kog
95
1
13979863
Ormož
Kog
Kog
96
1
13979910
Ormož
Kog
Kog
101
1
13979928
Ormož
Kog
Kog
102
1
13979944
Ormož
Kog
Kog
104
2
13979987
Ormož
Kog
Kog
107
2
13979995
Ormož
Kog
Kog
108
2
13980071
Ormož
Kog
Kog
113
3
13980080
Ormož
Kog
Kog
114
2
16353086
Ormož
Kog
Kog
87A
1
16353108
Ormož
Kog
Kog
50A
1
20883472
Ormož
Kog
Kog
71B
1
20885882
Ormož
Kog
Kog
109C
1
20886005
Ormož
Kog
Kog
48A
1
20897686
Ormož
Kog
Kog
117
1
13981299
Ormož
Lačaves
Lačaves
1
2
13981302
Ormož
Lačaves
Lačaves
2
1
13981337
Ormož
Lačaves
Lačaves
4A
1
13981345
Ormož
Lačaves
Lačaves
4
1
13981353
Ormož
Lačaves
Lačaves
5
1
13981361
Ormož
Lačaves
Lačaves
6
2
13981370
Ormož
Lačaves
Lačaves
7
1
13981388
Ormož
Lačaves
Lačaves
8
2
13981400
Ormož
Lačaves
Lačaves
10
1
13981418
Ormož
Lačaves
Lačaves
11
1
13981426
Ormož
Lačaves
Lačaves
12
2
13981434
Ormož
Lačaves
Lačaves
13
2
13981639
Ormož
Lačaves
Lačaves
29
1
13981663
Ormož
Lačaves
Lačaves
32A
1
13981680
Ormož
Lačaves
Lačaves
33
1
13981698
Ormož
Lačaves
Lačaves
34
1
13981752
Ormož
Lačaves
Lačaves
40A
2
13981795
Ormož
Lačaves
Lačaves
42
1
13981809
Ormož
Lačaves
Lačaves
43
1
13981817
Ormož
Lačaves
Lačaves
44
1
13981825
Ormož
Lačaves
Lačaves
45
1
13981850
Ormož
Lačaves
Lačaves
48
1
13981868
Ormož
Lačaves
Lačaves
49
1
13981876
Ormož
Lačaves
Lačaves
50
1
13981892
Ormož
Lačaves
Lačaves
52
2
13981906
Ormož
Lačaves
Lačaves
53
1
13981957
Ormož
Lačaves
Lačaves
57
2
13981965
Ormož
Lačaves
Lačaves
58
3
13981973
Ormož
Lačaves
Lačaves
59A
1
13981990
Ormož
Lačaves
Lačaves
60
2
13982007
Ormož
Lačaves
Lačaves
61
2
16402168
Ormož
Lačaves
Lačaves
2A
1
20878517
Ormož
Lačaves
Lačaves
43A
1
20887893
Ormož
Lačaves
Lačaves
41A
1
20890657
Ormož
Lačaves
Lačaves
29A
1
13983682
Ormož
Lahonci
Lahonci
146
1
13983739
Ormož
Lahonci
Lahonci
149
1
13983747
Ormož
Lahonci
Lahonci
150A
2
13983755
Ormož
Lahonci
Lahonci
150
1
13990247
Ormož
Mihovci pri Vel. Nedelji
Mihovci pri Vel. Nedelji
63
2
13990859
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
2
2
13990867
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
3
1
13990875
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
4
2
13990883
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
5
1
13990891
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
6
1
13990913
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
8
1
13990921
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
9
1
13990930
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
10
1
13990948
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
11
1
13990956
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
12
1
13990972
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
14
1
13990999
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
15
1
13991006
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
16
1
13991022
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
18
1
13991049
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
19
1
13991057
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
20A
2
13991065
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
20B
1
13991073
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
20C
2
13991081
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
20
2
13991090
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
21
1
13991103
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
22
1
13991111
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
23
2
13991120
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
24
2
13991138
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
25
1
13991162
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
28
1
13991219
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
31
1
13991235
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
33
2
13991251
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
35
1
13991260
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
36
6
13991294
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
39
2
13991308
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
40
9
13991324
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
42
2
13991359
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
44
2
13991367
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
45
1
13991375
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
46
1
13991383
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
47
1
13991391
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
48
2
13991413
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
50
1
13991421
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
51
1
13991448
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
53
2
13991456
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
54
1
13991472
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
56
1
13991502
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
58
2
13991529
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
59
1
13991537
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
60
4
13991545
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
61
2
13991561
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
63
1
13991588
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
65
1
13991596
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
66
1
13991600
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
67
1
13991618
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
68
4
13991626
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
69
1
13991642
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
71
2
13991669
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
72
1
13991685
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
74
2
13991693
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
75
1
13991707
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
76
1
13991715
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
77
1
20882956
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
34A
1
20886447
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
51A
1
20888741
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
28A
1
20889454
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
5A
1
20890509
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
28B
1
20891149
Ormož
Miklavž pri Ormožu
Miklavž pri Ormožu
41A
1
13994579
Ormož
Ormož
Ljutomerska cesta
42
1
13997284
Ormož
Ormož
Za kolodvorom
12
1
13997292
Ormož
Ormož
Za kolodvorom
14
2
13997306
Ormož
Ormož
Za kolodvorom
16
2
14003576
Ormož
Pušenci
Pušenci
26
2
14003584
Ormož
Pušenci
Pušenci
27
1
14022066
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
3
1
14022074
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
4
1
14022082
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
5
2
14022112
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
7
1
14022147
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
9
1
14022155
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
10
1
14022163
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
11
1
14022171
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
12
2
14022180
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
13
1
14022198
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
14
2
14022201
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
15
1
14022210
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
16
2
14022236
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
18
1
14022244
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
19
2
14022279
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
21
1
14022309
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
24
2
14022333
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
27
2
14022341
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
28
1
14022384
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
32
1
14022392
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
33
2
14022422
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
36
1
14022449
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
37
2
14022457
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
38
1
14022473
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
40
1
14022490
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
42
1
14022562
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
48
1
14022619
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
51
1
14022678
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
57
1
14022686
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
58
1
14022694
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
59
1
14022708
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
60
1
14022759
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
64
1
14022848
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
73
1
14022929
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
78
2
14022945
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
80
1
14022970
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
83
1
14022988
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
84
2
14022996
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
85
2
14023054
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
91
1
14023089
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
93
2
14023097
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
94
2
14023119
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
95
1
14023127
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
96
1
14023143
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
98
1
14023160
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
100
1
14023178
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
101
3
14023208
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
104
1
14023216
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
105
1
14023267
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
109
2
14023275
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
110
2
14023291
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
112
1
16353299
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
22A
1
20883235
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
99A
1
20886366
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
14A
1
20886820
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
27A
1
20887753
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
74A
1
20897902
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
17A
1
20898046
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
37A
1
20898208
Ormož
Veliki Brebrovnik
Veliki Brebrovnik
63B
1
14024590
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
2
1
14024611
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
4
3
14024638
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
6
1
14024646
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
7
1
14024654
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
8
2
14024662
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
9
1
14024689
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
10
2
14024697
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
11
2
14024727
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
12
1
14024751
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
15
1
14024760
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
16
1
14024794
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
19
1
14024816
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
21
1
14024824
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
22
1
14024832
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
23
1
14024859
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
24
1
14024867
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
25
1
14024875
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
26
1
14024883
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
27
1
14024891
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
28
2
14024913
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
30
2
14024921
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
31
1
14024948
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
33
1
14024956
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
34
1
14024999
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
37
1
14025006
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
38
1
14025065
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
43
1
14025090
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
46
2
14025111
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
48
2
14025120
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
49
1
14025138
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
50
1
14025146
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
51
1
14025154
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
52
1
14025189
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
54
3
14025197
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
55
1
14025219
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
56
1
14025235
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
58
1
14025243
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
59
1
14025251
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
60
1
14025278
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
62
1
14025294
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
64
2
14025308
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
65
4
14025324
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
67
1
14025332
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
68
3
14025383
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
72
2
14025430
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
77
1
14025448
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
78
1
14025456
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
79
1
14025464
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
80
1
14025472
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
81
1
14025499
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
82
2
14025502
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
83A
1
14025529
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
83
1
14025545
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
84
1
14025553
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
85
1
14025561
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
86
1
14025588
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
88
2
14025596
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
89
1
14025600
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
90
1
14025634
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
93
1
14025642
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
94
1
14025669
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
95
1
16560880
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
34A
1
20878533
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
14A
1
20882948
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
55A
1
20884061
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
17A
1
20884096
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
1A
2
20886846
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
11A
1
20887737
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
94A
1
20891009
Ormož
Vinski Vrh
Vinski Vrh
18A
1
14025715
Ormož
Vitan
Vitan
5
1
14025723
Ormož
Vitan
Vitan
6
1
14025731
Ormož
Vitan
Vitan
7
1
14025740
Ormož
Vitan
Vitan
8
2
14025758
Ormož
Vitan
Vitan
9
1
14025774
Ormož
Vitan
Vitan
11
1
14025782
Ormož
Vitan
Vitan
12
1
14025804
Ormož
Vitan
Vitan
13
1
14025812
Ormož
Vitan
Vitan
14
1
14025839
Ormož
Vitan
Vitan
15
2
14025847
Ormož
Vitan
Vitan
16A
1
14025855
Ormož
Vitan
Vitan
16
1
14025863
Ormož
Vitan
Vitan
17
2
14025898
Ormož
Vitan
Vitan
20
3
14025928
Ormož
Vitan
Vitan
23
1
14025936
Ormož
Vitan
Vitan
24
1
14025952
Ormož
Vitan
Vitan
26
1
14025979
Ormož
Vitan
Vitan
27A
1
14025995
Ormož
Vitan
Vitan
28
1
14026002
Ormož
Vitan
Vitan
29
1
14026029
Ormož
Vitan
Vitan
30A
1
14026037
Ormož
Vitan
Vitan
30
1
14026045
Ormož
Vitan
Vitan
31
2
14026096
Ormož
Vitan
Vitan
35
1
14026126
Ormož
Vitan
Vitan
37
1
14026134
Ormož
Vitan
Vitan
38
1
14026177
Ormož
Vitan
Vitan
41
1
20888342
Ormož
Vitan
Vitan
28B
1
14026711
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
1
1
14026720
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
2
2
14026754
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
4
1
14026762
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
5
2
14026797
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
7
2
14026835
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
10
2
14026843
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
11
1
14026851
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
12
2
14026860
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
13
1
14026908
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
17
1
14026916
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
18
1
14026924
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
19
1
14026959
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
21
1
14026967
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
22
3
14026975
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
23
1
14026983
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
24A
1
14027009
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
25
1
14027033
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
28
2
14027041
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
29
2
14027050
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
30
1
14027068
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
31
2
14027076
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
32
1
14027084
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
33A
2
14027092
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
33
2
14027106
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
34
1
14027157
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
38
3
14027165
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
39
2
14027203
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
42
1
14027211
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
43
1
14027297
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
50
2
14027319
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
51
1
14027327
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
52
1
16370975
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
48A
1
20881933
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
7B
2
20883260
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
18A
1
20885408
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
16A
1
20898755
Ormož
Vuzmetinci
Vuzmetinci
33B
1
14027653
Ormož
Zasavci
Zasavci
1
1
14027661
Ormož
Zasavci
Zasavci
2
2
14027688
Ormož
Zasavci
Zasavci
4
1
14027696
Ormož
Zasavci
Zasavci
5
1
14027726
Ormož
Zasavci
Zasavci
8
1
14027742
Ormož
Zasavci
Zasavci
10
2
14027769
Ormož
Zasavci
Zasavci
11
1
14027777
Ormož
Zasavci
Zasavci
12
1
14027785
Ormož
Zasavci
Zasavci
13
1
14027793
Ormož
Zasavci
Zasavci
14
2
14027807
Ormož
Zasavci
Zasavci
15
1
14027866
Ormož
Zasavci
Zasavci
21
2
14027874
Ormož
Zasavci
Zasavci
22
1
14027904
Ormož
Zasavci
Zasavci
24
1
14027947
Ormož
Zasavci
Zasavci
27
3
20883685
Ormož
Zasavci
Zasavci
17A
1
20888288
Ormož
Zasavci
Zasavci
17B
1
20889365
Ormož
Zasavci
Zasavci
13A
1
14213007
Podlehnik
Ložina
Ložina
34
1
16089842
Selnica ob Dravi
Janževa Gora
Janževa Gora
63
1
13992169
Središče ob Dravi
Obrež
Obrež
38
1
13992177
Središče ob Dravi
Obrež
Obrež
39
2
13992355
Središče ob Dravi
Obrež
Obrež
55
1
13970858
Sveti Tomaž
Gornji Ključarovci
Gornji Ključarovci
30
1
20891122
Sveti Tomaž
Gornji Ključarovci
Gornji Ključarovci
17A
1
20898321
Sveti Tomaž
Gradišče
Gradišče
2A
1
20898445
Sveti Tomaž
Gradišče
Gradišče
5A
1
13974187
Sveti Tomaž
Hranjigovci
Hranjigovci
22
1
13987076
Sveti Tomaž
Mala vas pri Ormožu
Mala vas pri Ormožu
6A
1
13987181
Sveti Tomaž
Mala vas pri Ormožu
Mala vas pri Ormožu
14
1
20898607
Sveti Tomaž
Mala vas pri Ormožu
Mala vas pri Ormožu
28D
2
14003185
Sveti Tomaž
Pršetinci
Pršetinci
53
1
14027378
Sveti Tomaž
Zagorje
Zagorje
5
1
20898186
Sveti Tomaž
Zagorje
Zagorje
7C
2
24266419
Šentilj
Srebotje
Srebotje
14
1
14327886
Videm
Trdobojci
Trdobojci
43
1
14227938
Žetale
Nadole
Nadole
31
1
«. 
V poglavju »C Seznam belih lis v koroški statistični regiji« se na koncu preglednice dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
»
HSMID
Občina 
(OB_UIME)
Naselje 
(NA_UIME)
Ulica 
(UL_UIME)
Hišna št. (HISNA_ST)
Št. gospodinjstev 
ST_GOSP
14511784
Črna na Koroškem
Bistra
Bistra
15
1
11556353
Dravograd
Bukovska vas
Bukovska vas
37
2
16362972
Dravograd
Bukovska vas
Bukovska vas
36A
2
20789441
Dravograd
Bukovska vas
Bukovska vas
37A
1
11557937
Dravograd
Črneška Gora
Črneška Gora
8
1
20810327
Dravograd
Črneška Gora
Črneška Gora
12
1
11565956
Dravograd
Goriški Vrh
Goriški Vrh
46
1
20800631
Dravograd
Goriški Vrh
Goriški Vrh
12B
1
11566286
Dravograd
Kozji Vrh nad Dravogradom
Kozji Vrh nad Dravogradom
4
1
11569471
Dravograd
Otiški Vrh
Otiški Vrh
102
2
11569480
Dravograd
Otiški Vrh
Otiški Vrh
103
1
11570909
Dravograd
Selovec
Selovec
5
1
11570917
Dravograd
Selovec
Selovec
6
2
11571654
Dravograd
Selovec
Selovec
61
1
11572863
Dravograd
Sv. Danijel
Sv. Danijel
50
1
11572936
Dravograd
Sv. Danijel
Sv. Danijel
57
1
20809205
Dravograd
Sv. Duh
Sv. Duh
20
1
11575510
Dravograd
Trbonje
Trbonje
1
1
11576028
Dravograd
Trbonje
Trbonje
41
2
11576036
Dravograd
Trbonje
Trbonje
42
2
11576044
Dravograd
Trbonje
Trbonje
43
1
11576150
Dravograd
Trbonje
Trbonje
53
2
11576419
Dravograd
Tribej
Tribej
10
1
14781234
Mislinja
Razborca
Razborca
78A
2
14362207
Muta
Gortina
Gortina
1
1
14362215
Muta
Gortina
Gortina
2
1
14363670
Muta
Gortina
Gortina
153
1
14363696
Muta
Gortina
Gortina
155
1
14363700
Muta
Gortina
Gortina
156
2
14363718
Muta
Gortina
Gortina
157
3
14363726
Muta
Gortina
Gortina
158
1
14363769
Muta
Gortina
Gortina
161
2
14363785
Muta
Gortina
Gortina
163
2
14363807
Muta
Gortina
Gortina
165
2
14363823
Muta
Gortina
Gortina
167
1
14363831
Muta
Gortina
Gortina
168A
2
20767634
Muta
Gortina
Gortina
158A
1
20790091
Muta
Gortina
Gortina
165A
1
20804432
Muta
Gortina
Gortina
164
2
20807199
Muta
Gortina
Gortina
26
1
14369511
Muta
Muta
Cesta ob potoku
66
1
20808900
Muta
Muta
Gortinska cesta
102
2
14358315
Muta
Sv. Jernej nad Muto
Sv. Jernej nad Muto
14
2
20808870
Muta
Sv. Jernej nad Muto
Sv. Jernej nad Muto
16
5
14375996
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
8
2
14376020
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
11
2
14376038
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
13
1
14376046
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
14
1
14376054
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
15
1
14376097
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
19
2
14376127
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
22
1
14376135
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
23
1
14376143
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
24
1
14376186
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
28
2
14376488
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
47
2
14376496
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
48
1
14376500
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
49
2
14376526
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
51
1
14376534
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
52
2
14376542
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
54
1
14376755
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
73
2
14376771
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
77
1
20777770
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
74
1
20798289
Muta
Sv. Primož nad Muto
Sv. Primož nad Muto
53
1
14386262
Podvelka
Spodnja Kapla
Spodnja Kapla
3
1
14358846
Radlje ob Dravi
Brezni Vrh
Brezni Vrh
19
1
14358897
Radlje ob Dravi
Brezni Vrh
Brezni Vrh
23
2
14358978
Radlje ob Dravi
Brezni Vrh
Brezni Vrh
30
2
14358986
Radlje ob Dravi
Brezni Vrh
Brezni Vrh
31
1
14359001
Radlje ob Dravi
Brezni Vrh
Brezni Vrh
34
1
14377611
Radlje ob Dravi
Radelca
Radelca
10
1
14377620
Radlje ob Dravi
Radelca
Radelca
11
1
16122904
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
2
1
16122939
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
4
1
16122947
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
5A
1
16122963
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
6
2
16122971
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
7
2
16122980
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
8
1
16122998
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
10
1
16123005
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
11
1
16123013
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
12
1
16123170
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
26
1
16123188
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
27
1
16123196
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
28
1
16123200
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
29
1
16367982
Radlje ob Dravi
Spodnja Orlica
Spodnja Orlica
6A
2
14387439
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
1
2
14387455
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
3
1
14387463
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
4
1
14387471
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
5A
1
14387480
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
5
1
14387501
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
7A
1
14387862
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
39
2
20796278
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
9C
2
20798190
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
5B
1
20799382
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
5C
1
20807610
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
4A
1
20807741
Radlje ob Dravi
Spodnja Vižinga
Spodnja Vižinga
7
1
14374981
Radlje ob Dravi
Sv. Anton na Pohorju
Sv. Anton na Pohorju
9
1
14375007
Radlje ob Dravi
Sv. Anton na Pohorju
Sv. Anton na Pohorju
16
2
14375597
Radlje ob Dravi
Sv. Anton na Pohorju
Sv. Anton na Pohorju
103
1
14375856
Radlje ob Dravi
Sv. Anton na Pohorju
Sv. Anton na Pohorju
137
1
20802405
Radlje ob Dravi
Sv. Anton na Pohorju
Sv. Anton na Pohorju
52A
1
14360999
Radlje ob Dravi
Sv. Trije Kralji
Sv. Trije Kralji
69
1
20808357
Radlje ob Dravi
Sv. Trije Kralji
Sv. Trije Kralji
59
2
20809027
Radlje ob Dravi
Sv. Trije Kralji
Sv. Trije Kralji
89
3
14388613
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
42
3
14388737
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
57
1
14388745
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
58
1
14388761
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
61
1
16151777
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
98
1
20782102
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
83
1
20794526
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
60
1
20795204
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
89
1
20798955
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
62
1
20807342
Radlje ob Dravi
Št. Janž pri Radljah
Št. Janž pri Radljah
61A
1
14394729
Radlje ob Dravi
Vuhred
Vuhred
143
3
14394842
Radlje ob Dravi
Vuhred
Vuhred
158
2
14395059
Radlje ob Dravi
Vuhred
Vuhred
171
3
14395067
Radlje ob Dravi
Vuhred
Vuhred
172
1
14395075
Radlje ob Dravi
Vuhred
Vuhred
173
1
14395083
Radlje ob Dravi
Vuhred
Vuhred
174
1
14400869
Radlje ob Dravi
Zgornja Vižinga
Zgornja Vižinga
34A
1
14400877
Radlje ob Dravi
Zgornja Vižinga
Zgornja Vižinga
34
1
14400885
Radlje ob Dravi
Zgornja Vižinga
Zgornja Vižinga
35
2
14400923
Radlje ob Dravi
Zgornja Vižinga
Zgornja Vižinga
38
2
16121991
Radlje ob Dravi
Zgornji Kozji Vrh
Zgornji Kozji Vrh
22
1
16122009
Radlje ob Dravi
Zgornji Kozji Vrh
Zgornji Kozji Vrh
23
2
16122017
Radlje ob Dravi
Zgornji Kozji Vrh
Zgornji Kozji Vrh
24
1
14364226
Ribnica na Pohorju
Hudi Kot
Hudi Kot
22
1
14365095
Ribnica na Pohorju
Hudi Kot
Hudi Kot
98
1
14365273
Ribnica na Pohorju
Hudi Kot
Hudi Kot
118
1
16122572
Ribnica na Pohorju
Zgornja Orlica
Zgornja Orlica
10
2
14758143
Slovenj Gradec
Gmajna
Gmajna
58
1
20776056
Slovenj Gradec
Gmajna
Gmajna
30B
1
14758445
Slovenj Gradec
Golavabuka
Golavabuka
1
2
14758569
Slovenj Gradec
Golavabuka
Golavabuka
7
2
14759042
Slovenj Gradec
Golavabuka
Golavabuka
45
1
20807814
Slovenj Gradec
Gradišče
Gradišče
4
1
14763635
Slovenj Gradec
Legen
Legen
63
1
14764356
Slovenj Gradec
Legen
Legen
106
3
14764364
Slovenj Gradec
Legen
Legen
107A
1
14764372
Slovenj Gradec
Legen
Legen
107
1
14765344
Slovenj Gradec
Legen
Legen
165
3
14765425
Slovenj Gradec
Legen
Legen
170
3
14765433
Slovenj Gradec
Legen
Legen
171
1
14765441
Slovenj Gradec
Legen
Legen
172
1
14765450
Slovenj Gradec
Legen
Legen
173
1
14765468
Slovenj Gradec
Legen
Legen
174
1
14765476
Slovenj Gradec
Legen
Legen
175
3
14765514
Slovenj Gradec
Legen
Legen
179
1
14765549
Slovenj Gradec
Legen
Legen
181
1
14765581
Slovenj Gradec
Legen
Legen
184
2
14765590
Slovenj Gradec
Legen
Legen
185
2
14765611
Slovenj Gradec
Legen
Legen
187
2
14765620
Slovenj Gradec
Legen
Legen
188
1
14765638
Slovenj Gradec
Legen
Legen
189
1
14765662
Slovenj Gradec
Legen
Legen
193
1
14765689
Slovenj Gradec
Legen
Legen
194
2
14765697
Slovenj Gradec
Legen
Legen
195
1
14765719
Slovenj Gradec
Legen
Legen
196
4
20790245
Slovenj Gradec
Legen
Legen
158B
1
14772332
Slovenj Gradec
Mislinjska Dobrava
Mislinjska Dobrava
66
1
14772391
Slovenj Gradec
Mislinjska Dobrava
Mislinjska Dobrava
70
1
14772405
Slovenj Gradec
Mislinjska Dobrava
Mislinjska Dobrava
71
1
14772413
Slovenj Gradec
Mislinjska Dobrava
Mislinjska Dobrava
72
1
14772421
Slovenj Gradec
Mislinjska Dobrava
Mislinjska Dobrava
73
2
20800160
Slovenj Gradec
Mislinjska Dobrava
Mislinjska Dobrava
69A
1
14775366
Slovenj Gradec
Pameče
Pameče
170A
1
14775374
Slovenj Gradec
Pameče
Pameče
170
2
14775382
Slovenj Gradec
Pameče
Pameče
171
1
14775404
Slovenj Gradec
Pameče
Pameče
172
3
14776281
Slovenj Gradec
Pameče
Pameče
247
1
20809213
Slovenj Gradec
Pameče
Pameče
252
1
14777229
Slovenj Gradec
Podgorje
Podgorje
21
2
14779051
Slovenj Gradec
Podgorje
Podgorje
131
1
14779264
Slovenj Gradec
Podgorje
Podgorje
147
2
20796391
Slovenj Gradec
Podgorje
Podgorje
152A
2
20808713
Slovenj Gradec
Podgorje
Podgorje
156
1
14780343
Slovenj Gradec
Raduše
Raduše
53
1
14797980
Slovenj Gradec
Stari trg
Stari trg
216
1
14798307
Slovenj Gradec
Stari trg
Stari trg
232
4
14798455
Slovenj Gradec
Stari trg
Stari trg
250
2
14801634
Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmartno pri Slovenj Gradcu
130
1
14802444
Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmartno pri Slovenj Gradcu
179A
2
14802452
Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Šmartno pri Slovenj Gradcu
179
2
14803246
Slovenj Gradec
Šmiklavž
Šmiklavž
2
1
14805559
Slovenj Gradec
Troblje
Troblje
48
3
14805567
Slovenj Gradec
Troblje
Troblje
49
1
14806083
Slovenj Gradec
Turiška vas
Turiška vas
32A
2
14806091
Slovenj Gradec
Turiška vas
Turiška vas
32
1
14806105
Slovenj Gradec
Turiška vas
Turiška vas
33
1
14361910
Vuzenica
Dravče
Dravče
7
2
14361952
Vuzenica
Dravče
Dravče
10
3
14362177
Vuzenica
Dravče
Dravče
30
1
14390146
Vuzenica
Sv. Primož na Pohorju
Sv. Primož na Pohorju
75
1
14390286
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
2
1
14390316
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
3C
2
14390383
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
4
2
14390405
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
6
2
14390464
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
12A
1
14390472
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
12
1
14390596
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
19
1
14390600
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
20
1
14390707
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
29
2
14390715
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
30
1
14390839
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
38
1
14390855
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
40
2
14390871
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
42
2
14390995
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
52
1
14391258
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
74
1
14391282
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
77
2
14391355
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
81
1
14391371
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
82
2
14391398
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
84
2
14391401
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
85A
1
14391410
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
85
2
14391428
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
86
2
14391479
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
90
1
14391541
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
96
3
20767871
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
22A
1
20783788
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
34A
1
20783834
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
12B
1
20803118
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
37A
2
20809736
Vuzenica
Sv. Vid
Sv. Vid
27E
1
14392017
Vuzenica
Šentjanž nad Dravčami
Šentjanž nad Dravčami
45
1
14395652
Vuzenica
Vuzenica
Elektrarniško naselje
3
5
14395687
Vuzenica
Vuzenica
Elektrarniško naselje
5
3
14395695
Vuzenica
Vuzenica
Elektrarniško naselje
7
3
14395709
Vuzenica
Vuzenica
Elektrarniško naselje
8
2
14395776
Vuzenica
Vuzenica
Elektrarniško naselje
16
4
20777885
Vuzenica
Vuzenica
Elektrarniško naselje
10A
1
20806575
Vuzenica
Vuzenica
Elektrarniško naselje
20
1
14395849
Vuzenica
Vuzenica
Livarska cesta
3
1
14395857
Vuzenica
Vuzenica
Livarska cesta
4
1
14395903
Vuzenica
Vuzenica
Livarska cesta
9
1
14395946
Vuzenica
Vuzenica
Livarska cesta
15
4
14396012
Vuzenica
Vuzenica
Livarska cesta
22
2
14396454
Vuzenica
Vuzenica
Mlinska ulica
3
2
14396551
Vuzenica
Vuzenica
Mlinska ulica
22
1
14396845
Vuzenica
Vuzenica
Planinska ulica
3
1
14396888
Vuzenica
Vuzenica
Planinska ulica
9
1
20789468
Vuzenica
Vuzenica
Planinska ulica
11
1
20804360
Vuzenica
Vuzenica
Planinska ulica
19
1
14397175
Vuzenica
Vuzenica
Pod gradom
25
1
14397230
Vuzenica
Vuzenica
Pod gradom
31
2
14397272
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
4
1
14397337
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
8
1
14397485
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
24
1
14397558
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
29
2
14397574
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
31
1
14397582
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
32
2
14397647
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
36
1
14397671
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
39
2
20769696
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
15A
1
20807806
Vuzenica
Vuzenica
Pohorska cesta
25B
1
20804203
Vuzenica
Vuzenica
Splavarska ulica
32
1
14398970
Vuzenica
Vuzenica
Spodnji trg
21
2
14399143
Vuzenica
Vuzenica
Spodnji trg
38
2
14399178
Vuzenica
Vuzenica
Spodnji trg
41A
2
14399224
Vuzenica
Vuzenica
Spodnji trg
46
2
14399321
Vuzenica
Vuzenica
Spodnji trg
55
1
14399437
Vuzenica
Vuzenica
Zgornji trg
9
6
14399712
Vuzenica
Vuzenica
Zgornji trg
38
1
«. 
3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti