Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1325. Tehnični popravek Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji, stran 3007.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam
T E H N I Č N I   P O P R A V E K 
Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 36/19)
V 3. členu Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 36/19) se prvi odstavek 3. člena nadomesti z:
(1) Cene pokopaliških storitev znašajo:
Storitev
Cena v € brez DDV
najemnina mrliške vežice (na dan)
30,74
najemnina prostora za svojce (na dan)
26,40
pogrebna pristojbina
10,00
Št. 353-8/2019-28
Šmartno pri Litiji, dne 29. maja 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko