Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3756. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora JV-37, stran 10589.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. člena in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 7. korespondenčni seji dne 23. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoti urejanja prostora JV-37
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev na delih zemljišč parc. št. 461 in 462 vse k.o. Ježni vrh (1850) z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1812 in se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora JV-37, ki je določena z Odlokom o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna razlaga, 69/16 – tehn. popr., 53/17, 104/20).
2. člen 
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se preoblikuje tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod številko projekta št. 44/20, julij 2020.
3. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se preoblikuje in poveča površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako JV-37 za 280,78 m2.
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-19/2020-33
Šmartno pri Litiji, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost