Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji, stran 10527.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 14. seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 122/08, 57/10, 24/14, 87/16, 57/18), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 3. členu se tabela »Lokalne ceste (LC) so:« spremeni tako, da se:
– spremenita naslednja zapisa
»
1
107071
697
(Bočna) – Homec – Grušovlje
225
2.104
v
2.686 – Gornji Grad
SKUPAJ
25.318
m
« 
3. člen 
V 4. členu se tabela »Javne poti (JP) so:« spremeni tako, da se:
– dodata naslednja zapisa
»
26.1
767492
751
odcep Napotnik – Rečica h. št. 15
HŠ 15
312
v
54.1
768182
267062
Dol Suha – Križnik (Blate)
HŠ 24
354
v
« 
– izbrišeta zapisa pod zaporedno številko 38 in 39
– spremeni naslednji zapis
»
SKUPAJ
33.907
m
« 
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-390 (507) z dne 18. 11. 2020.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020-17
Rečica ob Savinji, dne 17. decembra 2020
Županja 
Občine Rečica ob Savinji 
Ana Rebernik 

AAA Zlata odličnost