Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3726. Sklep o lokacijski preveritvi, stran 10504.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Potrdi se lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči parcel št. 1211/20 in 1211/21 obe k.o. Kromberk, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 13/18 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18 in 31/20, v nadaljevanju: OPN) nahajata v enoti urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) KR-25/02 z namensko rabo SSe – stanovanjske površine, prosto stoječa individualna gradnja.
2. 
Na območju lokacijske preveritve iz 1. točke tega sklepa se, za namen izvedbe investicije – izgradnje stanovanjskih objektov, dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v 5. stolpcu vrstice za EUP KR-25/02 v preglednici podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev 108. člena OPN tako, da se besedilo v celoti po novem glasi:
»Znotraj zavarovanih območij narave NS Kromberk hrasti stanovanjska gradnja ni možna. Stanovanjska gradnja je možna samo v primeru predhodne podzemne izvedbe daljnovoda, razen na zemljiščih s parcelnimi številkami 1211/20 in 1211/21 obe k.o. Kromberk. Po potrebi se zagotavlja protihrupne ukrepe.
Znotraj koridorja 110 kV je možno graditi le objekte, ki jih dovoljuje področna zakonodaja.«
3. 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1961.
4. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-14/2020-21
Nova Gorica, dne 17. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti