Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica, stran 10503.

  
Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 17. decembra 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V 3. členu Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 68/07, 48/12, 28/13 in 52/13) se v točki a) Obvezne lokalne gospodarske javne službe za 7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. 24-urna dežurna služba na področju pogrebne dejavnosti.«
V točki b) Izbirne lokalne gospodarske javne službe se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. upravljanje pokopališča v Stari Gori,«
2. člen
V 5. členu se v točki A) V javnem podjetju črtata 7. in 8. točka.
V točki B) S podelitvijo koncesije se:
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. 24-urna dežurna služba na področju pogrebne dejavnosti,«
– Za 7. točko se dodata novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
9. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Oblika izvajanja gospodarske javne službe upravljanje pokopališča v Stari Gori se določi v odloku, ki ureja način izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007-10
Nova Gorica, dne 17. decembra 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost