Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3720. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za parcele št. 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 vse k.o. Bilje, stran 10496.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve za parcele št. 46/3, 46/4, 46/5, 46/6 vse k.o. Bilje
1. člen 
S tem sklepom se potrdi individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za parcele številka 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, vse k.o. Bilje, na podlagi Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje STUDIO MEDITERANA d.o.o. v septembru 2020, čistopis november 2020 (ID številka prostorskega akta: 1992).
2. člen 
(1) Dovoli se individualna odstopanja od določil izvedbenega prostorskega akta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 85/13, 10/14, 87/15, 21/16 in 14/20), na zemljišču parcel, številka 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, vse k.o. Bilje.
(2) Na območju Lokacijske preveritve se v prilogi 2 OPN v tabeli za območje BI 20 SK doda posebne prostorske izvedbene pogoje, ki se glasijo: »Na območju parcel številka 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, vse k.o. Bilje se dovoli gradnja tri in več stanovanjskih stavb.«
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali pred odločbe.
4. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3517-0001/2020-14
Miren, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost