Uradni list

Številka 202
Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 202/2020 z dne 30. 12. 2020

Kazalo

3708. Sprememba Statuta Občine Idrija, stran 10487.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 23. in 135. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) ter 80. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 17/01) je Občinski svet Občine Idrija na 17. seji dne 23. 12. 2020 sprejel
S P R E M E M B O   S T A T U T A 
Občine Idrija 
1. člen 
V Statutu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) se v 32. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je v občinski svet izvoljenih več kot sedem list, ima lahko Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja največ toliko članov, kolikor list je v občinskem svetu.«
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen 
Sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/99
Idrija, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost