Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3607. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju participatornega proračuna za mladinske projekte v Občini Tolmin, stran 10173.

  
Na podlagi 29. in 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 18. seji dne 22. 12. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o izvajanju participatornega proračuna za mladinske projekte v Občini Tolmin 
1. člen 
S tem pravilnikom se spremeni Pravilnik o izvajanju participatornega proračuna za mladinske projekte v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 157/20) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
2. člen 
V Pravilnik se pod točko 3. za sedanjim 16. členom doda nov, 17. člen, ki se glasi:
»17. člen 
(1) V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba glasovanja, kot je določeno v členih od 10. do 16. tega pravilnika, tveganje za zdravje in varnost udeležencev glasovanja, ali če se komisija odloči za to možnost, se glasovanje izvede s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
(2) Za izvedbo glasovanja iz prejšnjega odstavka je potrebno zagotoviti ustrezno platformo, preko katere se lahko posamezniki prostovoljno prijavijo na glasovanje tako, da ob vpisu podajo svoje rojstne podatke in elektronski naslov. Pooblaščena oseba v občinski upravi preveri skladnost podatkov, ki jih je posredoval upravičenec, s tistimi v Centralnem registru prebivalstva in ugotovi ali posameznik, ki se je priglasil h glasovanju izpolnjuje pogoje iz 12. člena tega pravilnika tako, da lahko glasuje o predlogih iz participatornega proračuna. Posamezniku, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje se preko elektronske pošte, na njegov elektronski naslov posreduje individualizirano geslo, s katerim se na dan glasovanja lahko prijavi v glasovalno aplikacijo, ki mu omogoči enkratno glasovanje. Rok za prijavo na glasovanje in datum spletnega glasovanja določi občinski svet s sklepom iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Pri preverjanju podatkov posameznikov, ki se prijavijo za glasovanje, je potrebno zagotoviti varstvo podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). Zaradi zagotavljanja tajnosti glasovanja, morata biti sistema evidentiranja podatkov o glasujočih in štetje glasov ločena.«
3. člen 
Številke preostalih členov Pravilnika, od sedanjega 17. člena dalje, do zadnjega člena Pravilnika se povišajo za eno število navzgor.
4. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0122-0094/2020
Tolmin, dne 23. decembra 2020
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost