Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3588. Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica, stran 10143.

  
Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17), prvega odstavka 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 45/10) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Miren šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Miren se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Miren, ki obsega naselji Miren in Vrtoče.«
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Temnica šteje 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Temnica se določijo naslednje volilne enote:
1. Volilna enota Temnica, ki obsega naselja Temnica, Lipa in Novelo.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0007/2018-9
Miren, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 
 
 

AAA Zlata odličnost