Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3583. Sklep o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe, stran 10136.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 99. in 100. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 4., 5. in 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 15. redni seji dne 10. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o plačilu oziroma doplačilu institucionalnega varstva – nadomestnih oblik bivanja in oskrbe izven mreže javne službe 
1. člen 
Občina Jesenice zagotavlja plačilo oziroma doplačilo oskrbnih stroškov upravičencem do institucionalnega varstva, ki jim je zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreže javne službe, na podlagi določil predpisov, ki določajo merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
2. člen 
Občina Jesenice sklene s pristojnim centrom za socialno delo pogodbo o vodenju postopkov o oprostitvi oziroma doplačilu oskrbnih stroškov upravičencev, ki jim bo zagotovljena nadomestna oblika bivanja in oskrbe izven mreže javne službe, v skladu s predpisi, ki določajo merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2020-2
Jesenice, dne 10. decembra 2020
Župan 
Občine Jesenice 
Blaž Račič 
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti