Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3581. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica, stran 10134.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 14. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o višini cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica 
1. člen 
Cene programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (v nadaljevanju: VVZ Vrtec Ivančna Gorica) znašajo od 1. 1. 2021 dalje mesečno:
DNEVNI PROGRAM:
CENA/OTROKA
1.
I. starostna skupina 
(1–3 let)
524,90 EUR
2.
II. starostna skupina
(3–6 let)
387,40 EUR
3.
Prilagojen program (razvojni oddelek)
(1–6 let)
983,40 EUR
2. člen 
Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 1,66 EUR. VVZ Vrtec Ivančna Gorica pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila skladno s Sklepom o pravilih o odsotnostih in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti v Vrtcu Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 12/17).
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 13/19), uporablja pa se do 31. 12. 2020.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Št. 602-0007/2020-3
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti