Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3580. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica, stran 10133.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14 in 54/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji sprejel
S K L E P 
o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 9-I-Vod/2020 z datumom november 2020.
II. 
Potrjene cene storitve javne službe:
– Cena vodarine znaša 0,6193 EUR/m3
– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
6,9250
20 < DN < 40
3
20,7750
40 ≤ DN < 50
10
69,2500
50 ≤ DN < 65
15
103,8750
65 ≤ DN < 80
30
207,7500
80 ≤ DN < 100
50
346,2500
100 ≤ DN < 150
100
692,5000
150 ≤ DN
200
1.385,0000
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati s 1. 1. 2021.
Št. 354-0031/2020-2
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost