Uradni list

Številka 197
Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020

Kazalo

3579. Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica, stran 10133.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/20), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 14. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cen storitev – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 9-I-KAN/2020 z datumom november 2020.
II. 
Potrjena cena storitve javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,2157 EUR/m3.
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
6,3754
20 < DN < 40
3
19,1262
40 ≤ DN < 50
10
63,7540
50 ≤ DN < 65
15
95,6310
65 ≤ DN < 80
30
191,2620
80 ≤ DN < 100
50
318,7700
100 ≤ DN < 150
100
637,5400
150 ≤ DN
200
1.275,0800
– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1051 EUR/m3.
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,3848 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,4621 EUR/m3.
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
2,5167
20 < DN < 40
3
7,5501
40 ≤ DN < 50
10
25,1670
50 ≤ DN < 65
15
37,7505
65 ≤ DN < 80
30
75,5010
80 ≤ DN < 100
50
125,8350
100 ≤ DN < 150
100
251,6700
150 ≤ DN
200
503,3400
– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1219 EUR/m3.
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0780 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati s 1. 1. 2021.
Št. 354-0030/2020-2
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2020
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost