Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3524. Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, stran 10042.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 16. redni seji dne 16. 12. 2020 sprejel
S K L E P 
št. 269:
1. 
Občinski svet Občine Lendava daje soglasje k ceni storitve izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu od 1. 1. 2021 dalje v višini predlagane ekonomske cene storitve, in sicer:
– od ponedeljka do sobote 18,00 EUR na efektivno uro ter
– za nedeljo in praznike 19,40 EUR na efektivno uro.
2. 
Občinski svet Občine Lendava določa subvencijo k ceni storitve izvajanja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v višini 60 % k ceni storitve.
3. 
Sklep velja z dnem sprejema. Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep številka 03506-0005/12-5 z dne 18. 5. 2012 o soglasju k ceni pomoč družini na domu od 1. 7. 2012 dalje.
Št. 122-0022/2020-3
Lendava, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost