Uradni list

Številka 195
Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 195/2020 z dne 23. 12. 2020

Kazalo

3504. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev, stran 9957.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in drugega odstavka 48. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev 
1. člen 
V Pravilniku o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Uradni list RS, št. 44/19; v nadaljevanju: Pravilnik) se v 4. členu, na koncu prvega odstavka, doda besedilo:
»Kot dodatno izobraževanje se priznajo dejanske ure izobraževanja, brez odmorov. Pri preračunu ur izobraževanja se ure zaokrožujejo navzdol na prvo decimalko.«
Za tretjim odstavkom 4. člena se nadomesti Tabela 1 z novo tabelo, z naslednjo vsebino:
Oznaka
Področje izobraževanja
Organizator oziroma vir
A
Zahtevnejša področja 
– Revidiranje 
– Računovodenje
– Agencija za javni nadzor nad revidiranjem 
– Slovenski inštitut za revizijo 
– Druga institucija, ki jo Agencija pooblasti za vodenje izobraževanja
B
– Revidiranje 
– Računovodenje 
– Ocenjevanje vrednosti 
– Pravo 
– Finančne analize 
– Informacijske tehnologije in računalniški sistemi 
– Davki
– Izobraževalne institucije s soglasjem Agencije za izvajanje letnega programa izobraževanja 
– Revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje tudi za zunanje udeležence in so od Agencije pridobile predhodno soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja
– Objavljanje strokovnih prispevkov
C
– Revidiranje 
– Računovodenje 
– Ocenjevanje vrednosti 
– Pravo 
– Finančne analize 
– Informacijske tehnologije in računalniški sistemi 
– Davki
– Izobraževalne institucije 
– Revizijske družbe (interna izobraževanja)
2. člen 
V Pravilniku se v 5. členu za tretjim odstavkom nadomesti Tabela 2 z novo tabelo, z naslednjo vsebino:
Oznaka
Zahtevano število ur v triletnem obdobju
Dodatni pogoj
A
najmanj 60 ur
Najmanj 12 ur vsako leto v času veljavnosti obstoječega dovoljenja z udeležbo na seminarjih, od tega: 
– 6 ur s področja revidiranja 
– 6 ur s področja računovodenja
B
največ 60 ur
/
C
največ 36 ur
/
V četrtem odstavku 5. člena se črta besedilo: », in sicer iz manjkajočega področja revidiranja oziroma računovodenja«.
3. člen 
V Pravilniku se v 6. členu za drugim odstavkom nadomesti Tabela 4 z novo tabelo, z naslednjo vsebino:
Vrsta izobraževanja
Dokazilo
Priznane ure
Vse oblike izobraževanja, ki jih organizirajo pravne osebe.
– Originalno potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki se glasi na imetnika dovoljenja. 
– Program izobraževanja, iz katerega sta razvidna vsebina in trajanje izobraževanja pri izobraževanjih z oznako C.
Dejansko število ur
4. člen 
Prvi odstavek 7. člena Pravilnika se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»Če pooblaščeni revizor predava na seminarjih, delavnicah, konferencah in drugih oblikah izobraževanja, se mu za vsako uro predavanj prizna štirikratno število ur znotraj oznake, v katero spada izobraževanje.«
5. člen 
V drugem odstavku 9. člena Pravilnika se besedilo za besedo »udeležbi« črta.
V tretjem odstavku 9. člena se beseda »prvega« nadomesti z besedo »drugega«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2019-9
Ljubljana, dne 16. decembra 2020
EVA 2020-1611-0142
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti