Uradni list

Številka 189
Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 189/2020 z dne 15. 12. 2020

Kazalo

3289. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19, stran 9336.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 
1. člen 
V Sklepu o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 78/20; v nadaljevanju: sklep), se v 1. členu besedilo »(EBA/GL/2020/02; v nadaljevanju: smernice)« nadomesti z besedilom »(EBA/GL/2020/02)«.
Na koncu prvega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki so bile prvič spremenjene s Smernicami o spremembi Smernic EBA/GL/2020/02 o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/08), z dne 25. junija 2020 in drugič spremenjene s Smernicami o spremembi Smernic EBA/GL/2020/02 o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/15), z dne 2. decembra 2020 (v nadaljevanju: smernice).«.
V drugem odstavku se besedilo »iz prvega odstavka tega člena opredeljujejo« nadomesti z besedo »določajo«.
2. člen 
V 2. členu se v prvem odstavku za besedilom »Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic« doda besedilo »in vseh njenih bodočih sprememb, če ne bo za posamezno spremembo smernic odločila drugače,«, prva točka pa se spremeni tako, da se glasi:
»1. banke in hranilnice, za nadzor nad katerimi je v skladu z ZBan-2 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktober 2013, str. 63) pristojna Banka Slovenije (v nadaljevanju: banke), in«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena se v desetem odstavku (bis) smernic kot najdaljše skupno trajanje odlogov plačila kreditnih obveznosti iz kreditne pogodbe upošteva obdobje dvanajstih mesecev.«
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Banke lahko uporabljajo določbe smernic za opredelitev neplačila v skladu s 178. členom in za razvrstitev na podlagi opredelitve restrukturiranja v skladu s 47.b členom Uredbe (EU) št. 575/2013 tudi v zvezi z odlogi plačil kreditnih obveznosti, odobrenih na podlagi 56. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) in na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP) po 30. septembru 2020.«
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 14. decembra 2020
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti