Uradni list

Številka 164
Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 164/2020 z dne 13. 11. 2020

Kazalo

2875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, stran 7346.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 
1. člen 
V Pravilniku o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19) se v 5. členu v drugem odstavku v 2. točki za besedo »lokacijo« doda besedilo »oziroma možnost izvedbe na daljavo«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Potrdilo o potrditvi programa usposabljanja na daljavo mora biti objavljeno v okviru uporabljenega videokonferenčnega sistema tako, da si ga vsak udeleženec usposabljanja lahko prikaže na ekranu.
(8) Izvajalec je dolžan tri delovne dni pred izvedbo programa usposabljanja na daljavo na ministrstvo in inšpektorat za delo po elektronski pošti posredovati spletno povezavo do programa usposabljanja.«.
2. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku prvi stavek črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Programi, ki so bili potrjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvedejo v skladu z določbami Pravilnika o stalnem strokovnem usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 78/19).
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-14/2020
Ljubljana, dne 12. novembra 2020
EVA 2020-2611-0049
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost