Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2688. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, stran 6526.

  
Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Z namenom omejitve gibanje prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, igralnice, gostinske storitve, frizerske in kozmetične storitve, velnes storitve, storitve bazenov, kinematografske storitve, kulturne storitve, storitve fitnes centrov, storitve avtopralnic in podobno.
2. člen 
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
– drogerije,
– tržnice,
– prodajalne s hrano za živali,
– program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
– kmetijske prodajalne,
– drevesnice in vrtnarije,
– cvetličarne,
– bencinske servise,
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material,
– banke,
– zavarovalniške storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro, ter
– druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.
(2) Dovoljeno je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na prejšnji člen je dovoljeno ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih v primeru:
– potrebe po nastanitvi osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev,
– potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji,
– potrebe po nastanitvi tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij,
– potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena na zdravljenje,
– potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost,
– potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
– prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določbami, ki jih določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru.
(4) Dovoljene so tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
(5) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve dovoljeno:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.
(6) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.
3. člen 
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega odloka se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.
(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje navodil iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka.
(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz šestega odstavka prejšnjega člena.
(5) Pri izvajanju nadzora nad ukrepi iz šestega odstavka prejšnjega člena ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
4. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
Potrošnik, ki je ob uveljavitvi tega odloka nastanjen v nastanitvenem obratu, lahko storitev koristi do njenega poteka oziroma do poteka že sklenjene pogodbe o nastanitvi.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, 78/20, 103/20, 124/20, 127/20, 138/20, 143/20, 150/20 in 151/20).
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-33/2020
Ljubljana, dne 23. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0049
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti