Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2685. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške, stran 6522.

  
Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS, št. 58/11) so Občinski svet Občine Dravograd na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) na 11. redni seji dne 18. 6. 2020; Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi 17. in 48. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) na 17. redni seji dne 16. 9. 2020; Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) na 12. redni seji dne 6. 7. 2020; Občinski svet Občine Muta na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) na 1. dopisni seji dne 24. 7. 2020; Občinski svet Občine Mislinja na podlagi 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016, 61/2016) na 13. redni seji dne 3. 7. 2020; Občinski svet Občine Vuzenica na podlagi 15. člena Statuta Občine Vuzenica (MUV, št. 31/10 – uradno prečiščeno besedilo) na 15. redni seji dne 17. 9. 2020; Občinski svet Občine Ribnica na Pohorju na podlagi 15. člena Statuta Občine Ribnica na Pohorju (MUV, št. 25/15, 26/17 in 5/19) na 7. dopisni seji dne 30. 7. 2020; Občinski svet Občine Podvelka na podlagi 16. člena Statuta Občine Podvelka (MUV št. 30/17 in 17/18) na 11. dopisni seji dne 3. 7. 2020; Občinski svet Občine Mežica na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17), na 11. redni seji dne 8. 10. 2020; Občinski svet Občine Prevalje na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) na 14. redni seji dne 17. 9. 2020; Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na podlagi 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) na 12. redni seji dne 1. 7. 2020 ter Občinski svet Občine Črna na Koroškem na podlagi 17. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/17 in 59/17) na 11. redni seji dne 7. 7. 2020 sprejeli
O D L O K 
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške 
1. člen 
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške (Uradni list RS, št. 58/11 z dne 22. 7. 2011) preneha veljati.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka in prenehanju delovanja organa skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata Koroške, javne uslužbence (inšpektorje) prevzameta organa skupne občinske uprave, ki delujeta na območjih občin, na katerih deluje Medobčinski inšpektorat Koroške ter imata med svojimi nalogami in pristojnostmi določeno tudi izvajanje nalog inšpekcijskega nadzorstva.
Organa skupne občinske uprave iz prejšnjega odstavka tega člena sta Organ skupne občinske uprave Koroške, s sedežem v Mestni občini Slovenj Gradec (ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupni organ Koroške« (Uradni list RS, št. 47/19)), ki prevzame enega inšpektorja Medobčinskega inšpektorata Koroške ter Organ skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd, s sedežem v Občini Ravne na Koroškem (ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 76/19, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/19)), ki prevzame dva inšpektorja Medobčinskega inšpektorata Koroške.
Vse ustanoviteljice Medobčinskega inšpektorata Koroške so tudi ustanoviteljice Organa skupne občinske uprave Koroške oziroma Organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd.
3. člen 
Delovno razmerje javnim uslužbencem – inšpektorjem se ne prekine. Javni uslužbenci se razporedijo na enaka delovna mesta in obdržijo vse pravice, pridobljene s pogodbo o zaposlitvi pri prejšnjem delodajalcu oziroma z odločbo.
Javnim uslužbencem iz prvega odstavka tega člena se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v organu skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške.
Podrobnejše pravice in obveznosti med občinami soustanoviteljicami, ki so posledica ukinitve organa, se uredijo v medsebojnem sporazumu najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po zadnji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Medobčinskem uradnem vestniku (MUV), Uradnem glasilu slovenskih občin in Uradnem glasilu e-občina.
Št. 007-0006/2020
Dravograd, dne 18. junija 2020
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 
Št. 032-0025/2020
Slovenj Gradec, dne 16. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 
Št. 061-01/2008
Mislinja, dne 3. julija 2020
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik 
Št. 00704-00023/2020-1
Muta, dne 24. julija 2020
Župan 
Občine Muta 
Mirko Vošner 
Št. 007-0011/2020-09
Radlje ob Dravi, dne 6. julija 2020
Župan 
Občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan Bukovnik 
Št. 007-4/2020-8
Ribnica na Pohorju, dne 30. julija 2020
Župan 
Občine Ribnica na Pohorju 
Srečko Geč 
Št. 032-0009/2020-5
Vuzenica, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Vuzenica 
Franc Golob 
Št. 0320-0008/2020-3(3/4)
Podvelka, dne 3. julija 2020
Župan 
Občine Podvelka 
Anton Kovše 
Št. 032-0008/2020-202
Ravne na Koroškem, dne 1. julija 2020
Župan 
Občine Ravne na Koroškem 
dr. Tomaž Rožen 
Št. 007-0005/2020
Prevalje, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Prevalje 
dr. Matija Tasič 
Št. 032-0002/2020-11
Mežica, dne 8. oktobra 2020
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 
Št. 0320-0001/2018-25
Črna na Koroškem, dne 7. julija 2020
Županja 
Občine Črna na Koroškem 
mag. Romana Lesjak 

AAA Zlata odličnost