Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2680. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1610 v mestu Šentjur (parc. št. 833/13, 833/14, 833/15, 833/16, 833/17, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju), stran 6515.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 9. redni seji 22. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1610 v mestu Šentjur (parc. št. 833/13, 833/14, 833/15, 833/16, 833/17, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1610, se nanaša na individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), na območju zemljiških parcel št. 833/13, 833/14, 833/15, 833/16, 833/17, 833/3, 833/4, 833/5, 833/6, 833/7, k.o. 1138 – Šentjur pri Celju.
2. člen 
Na območju zemljiških parcel, navedenih v prvem členu tega sklepa, se obstoječi stavbni tip oblikovanja objektov v EUP ŠE81 spremeni iz A1/3 v A1/4 in s tem omogoči gradnja objektov z ravno streho, skladno z elaboratom lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje Avizija studio za arhitekturo, inženiring, projektiranje, Anuška Viher, s.p., Planinska ulica 3, 2367 Vuzenica (številka elaborata AV-107/2020, december/2019). Ostala določila prostorsko izvedbenih pogojev Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), ki veljajo za EUP ŠE81, ostajajo nespremenjena.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjenem stavbnem tipu vnese v Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), ob naslednjih spremembah in dopolnitvah navedenega občinskega prostorskega akta. V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 Občina Šentjur vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0005/2020(261)
Šentjur, dne 22. septembra 2020
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 
 
 

AAA Zlata odličnost