Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2678. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1440 v naselju Dobovec pri Ponikvi (parc. št. 522/14, 522/13, 522/12, *122, *90, k.o. 1124 – Slatina), stran 6514.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 37. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 9. redni seji 22. septembra 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1440 v naselju Dobovec pri Ponikvi (parc. št. 522/14, 522/13, 522/12, *122, *90, k.o. 1124 – Slatina) 
1. člen 
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1440 se nanaša na dele zemljiških parcel št. 522/14, 522/13, 522/12, *122, *90, k.o. 1124 – Slatina, skladno z grafičnim delom elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, Ljubljana (št. URBI – 1937, nov./2019).
2. člen 
Na delu zemljišča iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev in preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak-površine razpršene poselitve, namenjene pretežno kmetijstvu) za gradnjo nove enostanovanjske hiše skladno z določili Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev EUP DP22, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2, se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 Občina Šentjur vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0008/2019(261)
Šentjur, dne 22. septembra 2020
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti