Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2670. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III. in IV. Šmarje, stran 6500.

  
Na podlagi 112. in v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica dne 16. 10. 2020 sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III. in IV. Šmarje 
1. člen 
Občina Sevnica s tem sklepom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območja II., III. in IV. Šmarje.
2. člen 
Javna razgrnitev bo potekala v času od petka 23. 10. 2020 do ponedeljka 23. 11. 2020.
Gradivo bo v času javne razgrnitve objavljeno na spletnem portalu Občine Sevnica na povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave/odlok-o-zazidalnem- nacrtu-ic-sevnica-obmocja-ii-iii-in-iv-smarje
Ogled gradiva bo mogoč po predhodni najavi tudi v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur.
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta bo v sredo 4. 11. 2020 s pričetkom ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica.
Pri izvedbi javne obravnave se bodo upoštevale določbe Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4. člen 
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi,
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Občini Sevnica.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0011/2019
Sevnica, dne 16. oktobra 2020
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost