Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2669. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3, stran 6500.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) župan Občine Sevnica objavlja
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 
1. člen 
Občina Sevnica s tem sklepom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (v nadaljevanju: SD OPN 3).
Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki se jim s SD OPN 3 spreminja namenska raba prostora in bo objavljen na spletni strani občine in na oglasni deski Občine Sevnica.
2. člen 
Javna razgrnitev SD OPN 3 bo potekala v času od ponedeljka 26. 10. 2020 do vključno torka 24. 11. 2020 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v času uradnih ur, na spletni strani Občine Sevnica na povezavi https://www.obcina-sevnica.si/ informacije/Uradne-objave in na spletnem portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso).
3. člen 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3 bo v sredo 11. 11. 2020 s pričetkom ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
Pri izvedbi javne obravnave se bodo upoštevale določbe Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji ter higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
4. člen 
V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN 3 lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo:
– z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur,
– na javni obravnavi z vpisom v knjigo pripomb in predlogov,
– pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani Občine Sevnica in bodo najkasneje zadnji dan javne razgrnitve poslane po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen 
Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval Občinski svet Občine Sevnica in se do njih opredelil.
Po opredelitvi občinskega sveta bo Občina Sevnica stališča javno objavila na občinski spletni strani in na oglasni deski občine.
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Sevnica in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0009/2018
Sevnica, dne 12. oktobra 2020
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost