Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2668. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje, stran 6499.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 12. redni seji dne 15. 10. 2020 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje (v nadaljevanju: OPN), ki jo plačujejo vlagatelji pobud.
II. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMB NAMENSKE RABE PROSTORA 
2. člen 
(višina takse) 
(1) Pobuda po tem odloku je eno prostorsko zaokroženo celovito območje, ki lahko obsega več zemljiščnih parcel, nanaša pa se na en namen.
(2) Pobuda v tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo na obrazcu, kot ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo bili priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občina. Stroške prilog nosi investitor sam in niso predmet takse tega odloka.
(3) Višina takse za posamezno pobudo:
– za spremembo osnovne znaša 50,00 eurov.
– podrobnejše namenske rabe prostora znaša 50,00 eurov.
(4) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(5) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe očitnih pisnih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ali odpravo pomanjkljivosti, se taksa prav tako ne plača.
3. člen 
(način plačila stroškov) 
(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(2) Taksna obveznost nastane takrat, ko je prejeta pobuda za spremembo namenske rabe.
(3) Taksa se plača na račun Občine Razkrižje.
(4) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0047/2020-1
Razkrižje, dne 16. oktobra 2020
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost