Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2661. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Lendava in prehodu na naslednjo kandidatko z liste, stran 6461.

  
Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Lendava na 9. korespondenčni seji dne 11. 9. 2020 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I  S K L E P 
Občinska volilna komisija Lendava ugotavlja:
– da je izvoljenemu članu dr. Mihaelu Kasašu na podlagi tretjega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), zaradi odstopa prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava,
– da je mandat člana Občinskega sveta Občine Lendava prešel na naslednjo kandidatko z liste dr. Mihael Kasaš, tj. Elviro Vaupotič Göncz, roj. 2. 6. 1973, Gaberje, Gornja ulica 61, 9220 Lendava, ki je podala izjavo z dne 4. 9. 2020, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Lendava za preostanek mandatne dobe.
Št. 041-0001/2020-5
Lendava, dne 11. septembra 2020
Predsednica OVK Lendava 
Vladimira Pučko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti