Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2637. Končni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, stran 6367.

  
K O N Č N I   I Z I D 
nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 
Državna volilna komisija je na podlagi 7., 12. in 21. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1 in 95/11 – Odločba US – ZDSve) v zvezi z določbo 94. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 54/07 – odločba US in 23/17) in na podlagi zapisnika Volilne komisije 5. volilne enote (Celje), na 89. seji 20. 10. 2020 ugotovila naslednji končni izid nadomestnih volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov, ki so bile 15. oktobra 2020:
A. 
1. V volilni enoti št. 6, ki obsega občine: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Mozirje, Velenje, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Rečica ob Savinji (sedež: Velenje):
Število izvoljenih predstavnikov v volilno telo: 
17
Volilnega zbora se je udeležilo:
17
Število oddanih glasovnic:
17
Število neveljavnih glasovnic:
0
Število veljavnih glasovnic:
17
2. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožef JELEN
3 glasove
2. Janko KOPUŠAR
1 glas
3. Franjo NARALOČNIK
13 glasov
B. 
3. Na podlagi prvega odstavka 21. člena ZDSve je bil za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov izvoljen:
Franjo Naraločnik, roj. 13. 10. 1966, stanujoč Kolovrat 9, 3333 Ljubno ob Savinji.
C. 
4. Državna volilna komisija je ugotovila končni izid volitev člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov na podlagi 7. 12. in 21. člena ZDSve. Končni izid je ugotovila v sestavi: predsednik Peter Golob ter člani dr. Franc Grad, mag. Milena Pečovnik, mag. Nina Brumen, Ksenija Vencelj in Drago Zadergal. Končni izid volitev je bil sprejet soglasno.
Št. 041-30/2020-6
Ljubljana, dne 20. oktobra 2020
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti