Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2629. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 6359.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19, 78/19, 101/20, 118/20 in 121/20) se v Prilogi v preglednici »Tip osebe javnega prava: RS – vladna služba, Ime delovnega mesta: direktor vladne službe (VS), Razpon plačnega razreda: 52–57« vrstica:
»
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI
B017101
Direktor VS
52
« 
spremeni tako, da se glasi:
»
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI
B017101
Direktor VS
54
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-676/2020/7
Ljubljana, dne 22. oktobra 2020
EVA 2020-3130-0043
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost