Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2628. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, stran 6358.

  
Na podlagi tretjega odstavka 57. člena in tretjega odstavka 59. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma 
1. člen 
V Pravilniku o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 6/18) se v 4. členu za besedama »geografskega tveganja« doda besedilo, ki se glasi:
»(registracija, ustanovitev, prebivališče)«.
2. člen 
V 5. členu se na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem, za 10. točko pa se doda nova, 11. točka, ki se glasi:
»11. stranka je državljan tretje države, ki zaprosi za pravico do prebivanja ali za državljanstvo v državi članici v zameno za prenos kapitala, nakup nepremičnine ali državnih obveznic ali naložbo v gospodarske subjekte v tej državi članici.«.
3. člen 
V 6. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. poslovna razmerja ali transakcije brez navzočnosti stranke in brez določenih zaščitnih ukrepov (na primer sredstev elektronske identifikacije, zadevne storitve zaupanja, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73), ali drugih varnih, daljinsko upravljanih ali elektronskih prenosov identifikacije, ki jih urejajo, priznavajo, odobrijo ali sprejmejo ustrezni nacionalni organi);«.
Na koncu 5. točke se pika nadomesti s podpičjem, za 5. točko pa se doda nova, 6. točka, ki se glasi:
»6. transakcije, povezane z nafto, orožjem, plemenitimi kovinami, tobačnimi izdelki, kulturnimi predmeti in drugimi predmeti arheološkega, zgodovinskega, kulturnega in verskega pomena ali posebne znanstvene vrednosti ter s slonovino in zaščitenimi vrstami.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(uskladitev notranjih aktov) 
Zavezanec uskladi svoje notranje akte s tem pravilnikom najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-559/2020
Ljubljana, dne 13. oktobra 2020
EVA 2020-1611-0101
Mag. Andrej Šircelj 
minister za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti