Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2020 z dne 23. 10. 2020

Kazalo

2627. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, stran 6358.

  
Na podlagi prvega odstavka 84. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
1. člen 
V Pravilniku o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) se v 1. členu za besedilom »stalne materialne stroške, vezane na uporabo prostora in opreme, ter sredstva za kritje« doda besedilo »stroškov najema prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti,«.
2. člen 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
(zagotavljanje sredstev za najem prostorov) 
(1) Zavodom, ki za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti nimajo ustreznih prostorov, se, po predhodni odobritvi ministrstva, pristojnega za izobraževanje, zagotovijo sredstva za najem dodatnih prostorov.
(2) Obseg sredstev za kritje stroškov najema prostorov iz prejšnjega odstavka se določi s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-56/2020
Ljubljana, dne 16. oktobra 2020
EVA 2020-3330-0044
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti