Uradni list

Številka 145
Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020

Kazalo

2570. Sklep o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju Občine Piran, stran 6263.

  
Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 4. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradni list RS, št. 72/13) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 16. redni seji dne 24. septembra 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
o določitvi plačljivih parkirišč in tarif za parkirnine na območju Občine Piran 
1. 
S tem sklepom se določi višina parkirnine na javnih parkirnih površinah, ki so opredeljene v skladu z Odlokom o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradni list RS, št. 72/13).
Zunanje parkirišče Fornače se določi kot območje rezerviranih parkirnih površin za imetnike modrih abonmajev, rdečih abonmajev, rumenih abonmajev za čas izvajanja gradbenih del in za:
– občane s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran za drugi in vsak nadaljnji avtomobil v gospodinjstvu,
– fizične osebe z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico), ki se izkažejo z dokazilom o razlogu bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi),
– invalidne osebe s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico),
– občane s stalnim prebivališčem, lastnike garaž in parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico),
– zaposlene na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico).
Tarife za parkiranje so:
2. 
PARKIRIŠČE FORNAČE EUR 
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran.
13,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico), ki se izkažejo z dokazilom o razlogu bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi).
13,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico).
13,00
Mesečno parkiranje vozil invalidnih oseb s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico) in začasnim prebivališčem na teh območjih, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti.
brezplačno
Občani s stalnim prebivališčem in lastniki garaž ter parkirnih mest na območju parkirišča Fornače (za zapornico).
brezplačno
3. 
GARAŽNA HIŠA ARZE 
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Tedensko parkiranje
90,00
Mesečno parkiranje
120,00
Izguba parkirnega listka
120,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb 
s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico).
20,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb zaposlenih na območju ožjega dela mesta Piran ter študentje in dijaki, ki obiskujejo šolo v ožjem delu mesta Piran.
20,00
Mesečno parkiranje vozil / ostali lastniki nepremičnin na območju ožjega dela mesta Piran.
30,00
Mesečno parkiranje vozil fizičnih oseb 
z začasnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran, ki se izkažejo z dokazilom 
o razlogu bivanja (potrdilo o študiju, zaposlitvi).
20,00
Mesečno parkiranje vozil uporabnikov športnega objekta (stadion, dvorana), samo 
v popoldanskem času od 15.00 do 20.00.
5,00
Mesečno parkiranje vozil invalidnih oseb 
s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in začasnim prebivališčem na tem območju, ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe o invalidnosti.
brezplačno
Imetnikom mesečnih abonmajev za garažno hišo Arze (fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran in Fornač (za zapornico) ter fizične osebe zaposlene na območju ožjega dela mesta Piran ter študentje in dijaki, ki obiskujejo šolo v ožjem delu mesta Piran) je z istim vstopno-izstopnim medijem omogočeno parkiranje tudi na območju parkirišča Fornače.
4. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU OŽJEGA DELA MESTA PIRAN 
a. Mesečne tarife
Lastniki in uporabniki ustrezno dimenzioniranih lastniških garaž in lastniških parkirnih prostorov izven javnih površin 
za svoja vozila.
brezplačno
Občani s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela mesta Piran (imajo pravico parkiranja tudi na zunanjem parkirišču Fornače).
13,00
Ostali lastniki nepremičnin v Zeleni coni I (imajo pravico parkiranja le v Zeleni coni I).
20,00
Uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov 
(za parkirno mesto).
100,00
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju ožjega dela mesta Piran za obdobje:
od 1. 1. do 31. 3. in od 1. 10. do 31. 12. v letu
40,00
od 1. 4. do 30. 9. v letu
60,00
Imetniki rumenih abonmajev za čas izvajanja gradbenih del
40,00
Invalidi (občani ožjega dela mesta Piran), 
ki se izkažejo s parkirno karto, ki jo izda upravna enota na podlagi odločbe 
o invalidnosti.
brezplačno
Izguba parkirnega listka.
100,00
Tarife mesečnih abonmajev vključujejo tudi brezplačen prevoz na linijah parkirišče Fornače–Piran in pokopališče Piran–Fornače.
Ostalim lastnikom nepremičnin in najemnikom stanovanj v območju modre cone, ki nimajo pravice do abonmaja za parkiranje v ožjem delu mesta Piran, se izda abonma, ki omogoča mesečno 10 urno brezplačno parkiranje v ožjem mestnem jedru. V primeru prekoračitve dovoljenega 10 urnega parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje po tarifi, ki velja za zunanje obiskovalce. Pravico do takšnega abonmaja imajo tudi uporabniki privezov v pristanišču Piran, ki nimajo pravice do drugih abonmajev.
Občanom Občine Piran in tistim upravičencem, ki utemeljijo pravico do vstopa v območje ožjega dela mesta Piran se izda vstopni medij, ki dovoljuje vsakokratno 30 minutno brezplačno zadrževanje znotraj ožjega dela mesta Piran. Utemeljeni razlogi za pridobitev vstopno izstopnega medija za tiste upravičence, ki niso občani Občine Piran, so potrebe po rednih oziroma ponavljajočih se prevozih v mestno jedro (sorodstveno razmerje, zdravstveni in drugi socialni vzroki ter razlogi iz naslova dela).
Mesečna tarifa za uporabo medija znaša 5 EUR. V primeru prekoračitve dovoljenega 30 minutnega parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje po tarifi, ki velja za zunanje obiskovalce.
Enkraten vstop turističnega avtobusa v ožji del mesta Piran – do avtobusne postaje na Dantejevi ulici v Piranu s kratkotrajnim parkiranjem do 30 min. je10,00 EUR. V primeru prekoračitve 30 min. parkiranja se uporabniku zaračuna parkiranje v višini 100 EUR.
b. Parkiranje za zunanje obiskovalce (za vozila brez dovolilnic)
I. Poletna tarifa (1. 4.–30. 9.) 
Vsaka začeta ura parkiranja
5,00
II. Zimska tarifa (1. 10.–31. 3.) 
Vsaka začeta ura parkiranja
3,00
Invalidi, ki se izkažejo s karto, ki jo izda upravna enota, na podlagi odločbe o invalidnosti, imajo 80 % popust pri plačilu parkirnine.
V primeru zasedenosti parkirnih mest znotraj mestnega jedra, se voznike preusmeri na ostala razpoložljiva parkirišča.
5. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU PORTOROŽA 
a. V obdobju od 1. maja do 30. septembra se plačuje parkirnina od križišča ceste Obala s Solinsko potjo do prvega krožišča v Luciji (pri trgovini Mercator) v obe smeri:
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur)
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur)
15,00
Mesečni pavšal za pravne osebe (samo za osebna vozila), ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža. Pravna oseba lahko pridobi do največ dva abonmaja. 
V kolikor vozilo zaseda več parkirnih mest se nadomestilo zaračuna za vsako parkirno mesto posebej.
60,00
b. V obdobju od 1. oktobra–30. aprila se plačuje parkirnina od križišča od ceste Obala s Solinsko potjo do križišča s Koprsko cesto v obe smeri.
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
15,00
Mesečni pavšal za pravne osebe (samo 
za osebna vozila) ki izvajajo dejavnost na območju Portoroža. Pravna oseba lahko pridobi do največ dva abonmaja. 
Če vozilo zaseda več parkirnih mest, 
se nadomestilo zaračuna za vsako parkirno mesto posebej.
40,00
c. Parkiranje na vseh ostalih plačljivih parkirnih površinah v Portorožu – plačuje se skozi vse leto (parkirišče pri Mercatorju na Fizinah, parkirišče med skladišči soli, parkirišče pri bivši upravni stavbi Droge, parkirišče pri Hotelu Marko, parkirišče Kaštel in parkirišče bivše Cvetje).
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
15,00
6. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU TPC LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto od 6. do 18. ure
Prva ura parkiranja 
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona). 
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja 
(do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v stanovanjskih blokih 
na območju parkirne cone, največ za eno lastno vozilo na gospodinjstvo 
(upravičeni stanovanjski bloki navedeni 
v grafični prilogi sklepa). 
13,00
Mesečni abonma za zaposlene na območju TPC Lucija ali območju med 
krožiščem Obala – Podvozna cesta in krožiščem Obala – cesta Solinarjev.
13,00
7. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU ZD LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja 
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona). 
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja 
(do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
Mesečni abonma za zaposlene v ZD Lucija 
(na za to označenih parkiriščih – severni del 
pri urgentnem vhodu).
13,00
*Mesečno parkiranje stanovalcev na območju ZD Lucija (Obala 107, 105) na za to označenih parkiriščih – severni del pri urgentnem vhodu (če je asfaltirani plato Marine v najemu, je obvezno parkiranje na tem platoju).
8. 
a. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU MED KROŽIŠČEM OBALA – PODVOZNA CESTA IN KROŽIŠČEM OBALA – CESTA SOLINARJEV 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Prva ura parkiranja 
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona). 
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja 
(do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v stanovanjskih blokih 
na območju parkirne cone, največ za eno lastno vozilo na gospodinjstvo 
(upravičeni stanovanjski bloki navedeni 
v grafični prilogi sklepa).
13,00
Mesečni abonma za zaposlene na območju TPC Lucija ali območju med 
krožiščem Obala – Podvozna cesta in krožiščem Obala – cesta Solinarjev. 
13,00
b. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU ŠPORTNE DVORANE LUCIJA 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto od 6. do 18. ure
Prva ura parkiranja 
(obvezno je potrebno vzeti listek na parkomatu ali to potrditi preko mobilnega telefona). 
brezplačno
Vsaka nadaljnja začeta ura parkiranja 
(do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
9. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU FIESE (ZELENA CONA II) 
Parkirnina se plačuje v obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
10. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU STRUNJANA (STJUŽA) 
a. V obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
15,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana.
13,00
b. V obdobju od 1. oktobra do 31. marca
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
0,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
5,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju Strunjana.
13,00
11. 
PARKIRANJE NA OBMOČJU SEČE (ŠKVER) 
a. V obdobju od 1. aprila do 30. septembra
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,00
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
10,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju 
pri parkirišču (ribogojci, zaposleni v gostilni Ribič, ostali zaposleni v bližini parkirišča).
13,00
b. V obdobju od 1. oktobra do 31. marca
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
0,50
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
5,00
Mesečno parkiranje zaposlenih na območju 
pri parkirišču (ribogojci, zaposleni v gostilni Ribič, drugi zaposleni v bližini parkirišča).
13,00
12. 
PARKIRIŠČE PRI GH ARZE 
Parkirnina se plačuje skozi vse leto
Vsaka začeta ura parkiranja (do 10 ur).
1,30
Dnevno parkiranje (nad 10 ur).
13,00
13. 
PARKIRNINA ZA DOSTAVO BLAGA V OŽJEM MESTNEM DELU PIRANA IN POMOLU V PORTOROŽU 
Dovoz in odvoz blaga v času dostave za prvih 30 min. zadrževanja na navedenem območju.
brezplačno
Dovoz in odvoz blaga v času dostave za več kot 30 min. zadrževanja v navedenem območju.
4,20/h 
(0,07/min)
Dovoz in odvoz blaga izven časa dostave.
15,00/h 
(0,25/min)
14. 
DRUGO 
Mesečno parkiranje občanov s stalnim prebivališčem v Občini Piran za parkiranje na območju Fiese (Zelena cona II), na območju Seče (Škver) in na območju Strunjana (Stjuža) – enoten abonma.
13,00
Vstopno-izstopni medij.
5,00
Nadomestilo za ponovni priklop vstopno-izstopnega medija, ki je bil izklopljen zaradi neplačila parkirnine ali zlorabe.
40,00
Uporabniki, za katere je bilo ugotovljeno, da nimajo plačane predpisane parkirnine in so bili obveščeni, da bo zoper njih uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačila, lahko v roku 3 dni od izdaje obvestila plačajo nadomestilo v višini tarife dnevnega parkiranja, ki velja za posamično parkirišče. V primeru plačila navedenega nadomestila Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. ne uvede predloga za začetek postopka o prekršku.
Upravljavec lahko na vseh parkiriščih in v GH Arze, v primeru prevelikega števila izdanih abonmajev, glede na število parkirnih mest, kadarkoli ustavi izdajanje abonmajev z namenom preprečitve prezasedenosti parkirišč oziroma GH Arze.
15. 
Davek na dodano vrednost je vključen v ceno.
16. 
S tem sklepom preneha veljati sklep št. 34404-3/1999-12 (Uradni list RS, št. 29/12, 20/13, 48/14, 72/14, 22/15), sklep št. 34404-3/1999-08 z dne 23. marec 2009 ter sklep 354-9/2020 (Uradni list RS, št. 93/20 z dne 3. julij 2020).
17. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati dan po objavi.
Št. 354-0009/2020
Piran, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Visti gli articoli 26 e 59 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 32/93 e successive modifiche), l’articolo 4 del Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 72/13) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 16a seduta ordinaria il giorno 24 settembre 2020, approva la seguente
D E L I B E R A 
riguardante la definizione dei parcheggi a pagamento e delle tariffe per i parcheggi sul territorio del Comune di Pirano 
1. 
Con la presente delibera si determina l’ammontare delle tariffe di parcheggio sulle superfici di parcheggio pubblico, stabilite conformemente al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 72/13).
Il parcheggio esterno di Fornace si stabilisce quale area di parcheggio riservata per gli aventi diritto all’abbonamento – permesso azzurro, rosso, giallo per il periodo di svolgimento di lavori edili e per:
– i cittadini con residenza fissa nel centro storico di Pirano per la seconda e successive autovetture dei familiari residenti;
– le persone fisiche con residenza temporanea nel centro storico di Pirano e di Fornace (oltre la sbarra) che esibiscono certificato o altro titolo idoneo comprovante i motivi del loro soggiorno (certificato di frequenza scolastica, di lavoro);
– le persone disabili con residenza fissa nel centro storico di Pirano e a Fornace (oltre la sbarra);
– i cittadini con residenza fissa, proprietari di autorimesse e di posti macchina nella zona del parcheggio di Fornace (oltre la sbarra);
– gli impiegati nel centro storico di Pirano e a Fornace (oltre la sbarra).
Le tariffe di parcheggio sono le seguenti:
2. 
PARCHEGGIO DI FORNACE 
in EUR
Tariffa mensile per i veicoli delle persone fisiche con residenza fissa nel centro storico di Pirano.
13,00
Tariffa mensile per i veicoli delle persone fisiche con residenza temporanea nel centro storico 
di Pirano e a Fornace (oltre la sbarra) che esibiscono certificato o altro titolo comprovante 
i motivi del loro soggiorno (certificato di frequenza scolastica, di lavoro).
13,00
Tariffa mensile per i veicoli delle persone fisiche impiegate nel centro storico di Pirano e a Fornace (oltre la sbarra).
13,00
Tariffa mensile per i veicoli di persone disabili con residenza fissa nel centro storico di Pirano 
e a Fornace (oltre la sbarra) o con residenza temporanea che esibiscono il rispettivo contrassegno di parcheggio rilasciato dall’Unità amministrativa mediante apposita Decisione. 
gratuito
I cittadini con residenza fissa e i proprietari delle autorimesse e dei posti macchina nella zona 
del parcheggio di Fornace (oltre la sbarra).
gratuito
3. 
AUTOSILO ARZE 
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
1,50
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
15,00
Tariffa settimanale
90,00
Tariffa mensile
120,00
Smarrimento del titolo di parcheggio
120,00
Tariffa mensile per i veicoli delle persone fisiche con residenza fissa nel centro storico di Pirano 
e a Fornace (oltre la sbarra).
20,00
Tariffa mensile per i veicoli delle persone fisiche impiegate nel centro storico di Pirano 
e gli studenti delle medie e universitari 
che frequentano gli istituti formativi nel centro storico di Pirano
20,00
Tariffa mensile per i veicoli / altri proprietari 
di immobili ubicati nel centro storico di Pirano
30,00
Tariffa mensile per i veicoli delle persone fisiche con residenza temporanea nel centro storico 
di Pirano che esibiscono certificato o altro titolo comprovante i motivi del loro soggiorno (certificato di frequenza scolastica, di lavoro).
20,00
Tariffa mensile per i veicoli degli utenti di impianti sportivi (stadio, palestra) solamente nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00
5,00
Tariffa mensile per i veicoli di persone disabili con residenza fissa nel centro storico di Pirano e con residenza temporanea che esibiscono il rispettivo contrassegno di parcheggio rilasciato dall’Unità amministrativa mediante apposita Decisione.
gratuito
Ai titolari degli abbonamenti mensili validi per l’autosilo Arze (persone fisiche aventi residenza fissa nel centro storico di Pirano e a Fornace (oltre la sbarra), o persone fisiche impiegate nel centro storico di Pirano, o gli studenti delle medie e universitari che frequentano istituti formativi nel centro storico di Pirano) è consentito il parcheggio anche nella zona del parcheggio esterno a Fornace con lo stesso titolo di transito.
4. 
PARCHEGGIO NEL CENTRO STORICO DI PIRANO 
a. Tariffe mensili
Tariffa per i veicoli di proprietà degli utenti 
di garage e parcheggi esterni alle superfici pubbliche
gratuito
Tariffa per i cittadini con residenza fissa nel centro storico di Pirano (con diritto di parcheggio anche nel parcheggio esterno di Fornace)
13,00
Tariffa per i rimanenti proprietari di beni immobili nella Zona verde I (con diritto di parcheggio esclusivamente nella Zona verde I)
20,00
Gli utenti dei posti macchina riservati 
(per un posto macchina)
100,00
Persone giuridiche, imprenditori individuali 
e lavoratori autonomi, con sede o espletamento dell’attività nella zona del centro storico 
per i seguenti periodi:
dal 1/1 al 31/3 e dal 1/10 al 31/12 del corrente anno
40,00
dal 1/4 al 30/9 del corrente anno
60,00
Gli aventi diritto all’abbonamento – permesso giallo per il periodo di svolgimento di lavori edili
40,00
I disabili (residenti nel centro storico di Pirano) che esibiscono il rispettivo contrassegno 
di parcheggio rilasciato dall’Unità amministrativa mediante apposita Decisione
gratuito
Smarrimento del titolo di parcheggio
100,00
Nelle tariffe degli abbonamenti mensili è compreso anche il trasporto gratuito sulle linee Parcheggio Fornace–Pirano centro e Cimitero di Pirano–Fornace.
Agli altri proprietari di immobili e ai locatari di unità immobiliari nella zona azzurra non aventi il diritto all’abbonamento per il parcheggio nel centro storico di Pirano viene rilasciato l’abbonamento che garantisce il parcheggio gratuito di 10 ore al mese nella zona del centro storico. Qualora si superi tale quota si applicano le tariffe vigenti per i visitatori esterni.
Il diritto a tale abbonamento spetta anche agli utenti posti barca nel Porto di Pirano ove non siano aventi diritto di altri abbonamenti.
Ai cittadini del Comune di Pirano e agli aventi diritto, che hanno fondate ragioni per accedere nel centro, si rilascia una tessera magnetica quale titolo di accesso e di transito che consente ogni volta la permanenza di 30 minuti nel centro storico.
Le ragioni fondate per acquisire la tessera magnetica dagli aventi diritto che non sono cittadini del Comune di Pirano sono giustificate dalla necessità di trasporto regolari o ripetuto nel centro storico (ragioni di parentela, di salute o altri motivi di carattere sociale e ragioni collegate al titolo di lavoro).
La tariffa mensile per la tessera magnetica ovvero il titolo di transito ammonta a 5 EUR. Nel caso di superamento dei 30 minuti consentiti si applica la tariffa vigente per i visitatori esterni.
Un’unica entrata dell'autobus turistico nel centro storico di Pirano, fino alla stazione degli autobus in Via Dante Alighieri a Pirano con accesso limitato al periodo massimo di 30 minuti, ammonta a 10 EUR. Nel caso di superamento dei 30 minuti consentiti, l’utente è tenuto a pagare per il parcheggio l’importo pari a 100 EUR.
b. Tariffa parcheggio per i visitatori esterni (per veicoli senza permessi)
I. Tariffa estiva (1/4–30/9)
Ogni ora iniziata
5,00
II. Tariffa invernale (1/10–31/3)
Ogni ora iniziata
3,00
Ai disabili che esibiscono il rispettivo contrassegno di parcheggio rilasciato dall’Unità amministrativa mediante apposita Decisione è riconosciuta una riduzione dell’80 % sulla tariffa di parcheggio.
Qualora i parcheggi di cui sopra siano occupati, i conducenti vengono indirizzati ad altri parcheggi disponibili.
5. 
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI PORTOROSE 
a. Nel periodo dal 1/5 al 30/9 si applica la tariffa parcheggio nella zona dall’incrocio della strada Lungomare con il Vicolo delle Saline fino alla prima rotatoria a Lucia (presso il supermercato Mercator) in entrambi i sensi, come segue:
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
1,50
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
15,00
Importo forfettario mensile per le persone giuridiche (solo per i veicoli personali) 
che eseguono attività nella zona di Portorose. 
Alle persone giuridiche possono essere rilasciati al massimo due abbonamenti. 
In quanto il veicolo occupa più posti macchina viene addebitata un’aggiunta alla tariffa per ogni posto macchina separatamente.
60,00
b. Nel periodo dal 1/10 al 30/4 si applica la tariffa di parcheggio nella zona dall’incrocio della strada Lungomare con il Vicolo delle Saline fino all’incrocio con la Strada di Capodistria in entrambi i sensi, come segue:
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
1,50
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
15,00
Importo forfettario mensile per le persone giuridiche (solo per i veicoli personali) che eseguono attività nella zona di Portorose. Alle persone giuridiche possono essere rilasciati massimo due abbonamenti. 
In quanto il veicolo occupa più posti macchina viene addebitata un’aggiunta alla tariffa per ogni posto macchina separatamente.
40,00
c. Le tariffe di parcheggio nei rimanenti parcheggi a pagamento a Portorose – valide per tutto l’anno (parcheggio presso il supermercato Mercator a Fisine, parcheggio tra i magazzini del sale, parcheggio sul lato opposto dell’ex edificio amministrativo dell’azienda Droga, il parcheggio presso l’Hotel Marko, il parcheggio Kaštel nonché il parcheggio – ex edificio Cvetje).
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
1,50
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
15,00
6. 
PARCHEGGIO NELLA ZONA DEL CENTRO COMMERCIALE E D’AFFARI DI LUCIA 
La tariffa di parcheggio si applica durante tutto l’anno dalle ore 6:00 alle ore 18:00
La prima ora di parcheggio (è obbligatorio prelevare il biglietto presso il distributore automatico o confermare il parcheggio tramite cellulare)
gratuito
Ogni successiva ora iniziata (fino a 10 ore)
1,00
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
10,00
Tariffa mensile per i cittadini con residenza fissa nei condomini residenziali nell’area della zona di parcheggio; massimo un veicolo proprio per familiari residenti 
(i condomini residenziali aventi diritto sono elencati nell’allegato grafico della Delibera) 
13,00
Abbonamento mensile per gli impiegati nella zona del Centro commerciale e d’affari di Lucia o nella zona dalla rotatoria tra la strada Lungomare – Strada del Sottopassaggio alla rotatoria tra la strada Lungomare – Strada dei Salinari
13,00
7. 
PARCHEGGIO NELLA ZONA DEL POLIAMBULATORIO DI LUCIA 
La tariffa di parcheggio si applica durante tutto l’anno
La prima ora di parcheggio 
(è obbligatorio prelevare il biglietto presso il distributore automatico o confermare il parcheggio tramite cellulare) 
gratuito
Ogni successiva ora iniziata (fino a 10 ore)
1,00
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
10,00
Abbonamento mensile per gli impiegati del Poliambulatorio di Lucia (sui parcheggi contrassegnati a tal fine – parte settentrionale presso l’ingresso di emergenza)
13,00
*La tariffa mensile per i residenti nella zona del Poliambulatorio di Lucia (Lungomare 107, 105) sui parcheggi contrassegnati a tal fine – parte settentrionale presso l’ingresso di emergenza (in caso di affitto del posto macchina nell’area asfaltata del Marina è obbligatorio parcheggiare in tale area).
8. 
a. 
PARCHEGGIO NELLA ZONA DALLA ROTATORIA TRA LA STRADA LUNGOMARE – STRADA DEL SOTTOPASSAGGIO ALLA ROTATORIA TRA LA STRADA LUNGOMARE – STRADA DEI SALINARI 
La tariffa di parcheggio si applica durante tutto l’anno
La prima ora di parcheggio 
(è obbligatorio prelevare il biglietto presso il distributore automatico o confermare il parcheggio tramite cellulare) 
gratuito
Ogni successiva ora iniziata (fino a 10 ore)
1,00
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
10,00
Tariffa mensile per i cittadini con residenza fissa nei condomini residenziali nell’area della zona di parcheggio, per al massimo un veicolo proprio per familiari residenti 
(i condomini residenziali aventi diritto sono elencati nell’allegato grafico della Delibera)
13,00
Abbonamento mensile per gli impiegati nella zona del Centro commerciale e d’affari di Lucia o nella zona tra la rotatoria tra la strada Lungomare – Strada del Sottopassaggio e la rotatoria tra la strada Lungomare – Strada dei Salinari 
13,00
b. 
PARCHEGGIO NELLA ZONA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI LUCIA 
La tariffa di parcheggio si applica durante tutto l’anno dalle ore 6:00 alle ore 18:00
La prima ora di parcheggio 
(è obbligatorio prelevare il biglietto presso il distributore automatico o confermare il parcheggio tramite cellulare) 
gratuito
Ogni successiva ora iniziata (fino a 10 ore)
1,00
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
10,00
9. 
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI FIESSO (ZONA VERDE II) 
La tariffa di parcheggio si applica nel periodo dal 1/4 al 30/9
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
1,00
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
10,00
10. 
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI STRUGNANO (CHIUSA) 
a. Nel periodo dal 1/4 al 30/9
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
1,50
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
15,00
Tariffa mensile per gli impiegati nella zona di Strugnano
13,00
b. Nel periodo dal 1/10 al 31/3
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
0,50
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
5,00
Tariffa mensile per gli impiegati nella zona di Strugnano
13,00
11. 
PARCHEGGIO NELLA ZONA DI SEZZA (SQUERO) 
a. Nel periodo dal 1/4 al 30/9
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
1,00
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
10,00
Tariffa mensile per gli impiegati nella zona del parcheggio (lavoratori della maricoltura, dipendenti della Trattoria Ribič, altri impiegati nella zona del parcheggio)
13,00
b. Nel periodo dal 1/10 al 31/3
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
0,50
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
5,00
Tariffa mensile per gli impiegati nella zona del parcheggio (lavoratori della maricoltura, dipendenti della Trattoria Ribič, altri impiegati nella zona del parcheggio)
13,00
12. 
PARCHEGGIO PRESSO L’AUTOSILO ARZE 
La tariffa di parcheggio si applica durante tutto l’anno
Ogni ora iniziata (fino a 10 ore)
1,30
Tariffa giornaliera (oltre 10 ore)
13,00
13. 
TARIFFA PARCHEGGIO PER LA CONSEGNA MERCI NELLA ZONA DEL CENTRO STORICO DI PIRANO E DEL MOLO A PORTOROSE 
Consegna e asporto merci nel periodo destinato alla consegna per i primi 30 minuti di sosta nella zona indicata
gratuito
Consegna e asporto merci nel periodo destinato alla consegna oltre i 30 minuti di sosta nella zona indicata
4,20/h 
(0,07/min)
Consegna e asporto merci al di fuori del periodo di consegna
15,00/h 
(0,25/min)
14. 
ALTRO 
Tariffa mensile per i cittadini con residenza fissa nel Comune di Pirano per il parcheggio nella zona di Fiesso (Zona verde II), nella zona di Sezza (Squero) e nella zona di Strugnano (Chiusa) – abbonamento unico
13,00
Titolo di transito
5,00
Indennità per la riattivazione del titolo di transito che è stato disattivato a causa del mancato pagamento del parcheggio o di abuso
40,00
Gli utenti, per i quali sarà accertato il mancato pagamento della tariffa prescritta e a cui sarà trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, potranno, entro il termine di 3 giorni, pagare un’indennità pari alla tariffa per il parcheggio giornaliero che si applica per ogni singolo parcheggio. Nel caso di avvenuto pagamento dell’indennità, l’Azienda pubblica OKOLJE non procederà all’avvio del detto procedimento.
Il gestore dei parcheggi, in caso di rilascio di un numero eccessivo di abbonamenti rispetto al numero effettivo di posti auto, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento l'emissione di abbonamenti su tutti i parcheggi pubblici compreso l'autosilo di Arze, al fine di impedire la congestione di tali parcheggi e dell'autosilo di Arze stesso.
15. 
L’imposta sul valore aggiunto è inclusa nel prezzo.
16. 
Con la presente delibera è abrogata la Delibera n. 34404-3/1999-12 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 29/12, 20/13, 48/14, 72/14, 22/15), la Delibera n. 34404-3/1999-08 del 23/3/2009 e la Delibera n. 354-9/2020 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 93/20 del 3/7/20).
17. 
La presente Delibera si pubblica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
N. 354-0009/2020
Pirano, 24 settembre 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Đenio Zadković

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti